25.1 C
Gandia
Dissabte, 2 juliol, 2022

La Mancomunitat de la Safor rep més de 100.000 euros per al suport de la Xarxa Jove

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha destinat 101.100 euros, a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, de la línia de Suport a la Xarxa Jove per a la contractació de personal tècnic de joventut per a desenvolupar polítiques públiques que incideixen en la població jove. En total, s’hi ha destinat 2.113.200 euros a 36 mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Aquesta línia de subvencions suposa un increment del 85,66% respecte a la dotació atorgada en 2019, que va ser d’1.201.500 euros, amb la voluntat de  desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.

L’objectiu d’aquestes subvencions a mancomunitats és donar assistència als municipis de menys de cinc mil habitants per a complementar i arribar a tots els municipis. L’any 2020 ha suposat la incorporació a la Xarxa Jove de 91 municipis amb una població de 5.000 a 20.000 habitants, amb personal tècnic i especialitzat, a fi que escolte i acompanye la gent jove en tots els seus projectes.

El Pla concertat de joventut 2019-2023 de municipalització de les polítiques integrals de joventut, aprovat pel Consell Rector de l’IVAJ l’any 2018, establia atorgar les subvencions perquè les entitats locals contracten o nomenen professionals de joventut, del grup A i B per a l’any 2020.

Les activitats genèriques a realitzar per aquests tipus de professional seran les de facilitar el contacte i la coordinació entre els responsables de les regidories competents en matèria de joventut i el personal tècnic de joventut de l’àrea geogràfica, per a la creació de xarxes o el funcionament de les ja existents i informar de les activitats, recursos, serveis, programes i convocatòries de la Generalitat que puguen ser d’interés per als joves.

També seran suport per al personal tècnic dels municipis que formen part de la mancomunitat en el disseny, elaboració i avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d’activitats d’oci educatiu per a joves.

D’altra banda, contribuiran al treball dels diferents serveis de la Generalitat Valenciana en l’àrea geogràfica, en tots els programes, activitats i campanyes dirigides a joves i adolescents, o que els afecten, amb l’objectiu d’aconseguir la coordinació entre totes les entitats que actuen en el territori.

El personal tècnic contractat tindrà funcions de coordinació, d’informació juvenil i de promoció de programes com el Pla Jove, Educació en la Participació, realitzant un programa de foment de la participació en instituts d’Educació Secundària, centres juvenils, associacionisme i grups de joves, Consells de Joventut, Oci Educatiu, Voluntariat, Educació en Valors, Carnet Jove, i informació juvenil i bones pràctiques de joventut en l’àmbit local.

A més, aquests professionals hauran d’assistir a les reunions de coordinació, les sessions o cursos de formació i les activitats de difusió a les quals siguen convocats per l’IVAJ.

Articles relacionats