18.2 C
Gandia
Dimarts, 28 novembre, 2023

La Mancomunitat de la Safor rep més de 100.000 euros per al suport de la Xarxa Jove

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha destinat 101.100 euros, a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, de la línia de Suport a la Xarxa Jove per a la contractació de personal tècnic de joventut per a desenvolupar polítiques públiques que incideixen en la població jove. En total, s’hi ha destinat 2.113.200 euros a 36 mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Aquesta línia de subvencions suposa un increment del 85,66% respecte a la dotació atorgada en 2019, que va ser d’1.201.500 euros, amb la voluntat de  desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.

L’objectiu d’aquestes subvencions a mancomunitats és donar assistència als municipis de menys de cinc mil habitants per a complementar i arribar a tots els municipis. L’any 2020 ha suposat la incorporació a la Xarxa Jove de 91 municipis amb una població de 5.000 a 20.000 habitants, amb personal tècnic i especialitzat, a fi que escolte i acompanye la gent jove en tots els seus projectes.

El Pla concertat de joventut 2019-2023 de municipalització de les polítiques integrals de joventut, aprovat pel Consell Rector de l’IVAJ l’any 2018, establia atorgar les subvencions perquè les entitats locals contracten o nomenen professionals de joventut, del grup A i B per a l’any 2020.

Les activitats genèriques a realitzar per aquests tipus de professional seran les de facilitar el contacte i la coordinació entre els responsables de les regidories competents en matèria de joventut i el personal tècnic de joventut de l’àrea geogràfica, per a la creació de xarxes o el funcionament de les ja existents i informar de les activitats, recursos, serveis, programes i convocatòries de la Generalitat que puguen ser d’interés per als joves.

També seran suport per al personal tècnic dels municipis que formen part de la mancomunitat en el disseny, elaboració i avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d’activitats d’oci educatiu per a joves.

D’altra banda, contribuiran al treball dels diferents serveis de la Generalitat Valenciana en l’àrea geogràfica, en tots els programes, activitats i campanyes dirigides a joves i adolescents, o que els afecten, amb l’objectiu d’aconseguir la coordinació entre totes les entitats que actuen en el territori.

El personal tècnic contractat tindrà funcions de coordinació, d’informació juvenil i de promoció de programes com el Pla Jove, Educació en la Participació, realitzant un programa de foment de la participació en instituts d’Educació Secundària, centres juvenils, associacionisme i grups de joves, Consells de Joventut, Oci Educatiu, Voluntariat, Educació en Valors, Carnet Jove, i informació juvenil i bones pràctiques de joventut en l’àmbit local.

A més, aquests professionals hauran d’assistir a les reunions de coordinació, les sessions o cursos de formació i les activitats de difusió a les quals siguen convocats per l’IVAJ.

Articles relacionats