15.3 C
Gandia
Dissabte, 10 desembre, 2022

La Madrilla denuncia el perill que suposa per a l’ecosistema de l’anguila l’assut d’En Carròs a Vilallonga

– L’Associació Centre Excursionista La Madrilla detecta que les anguiles no poden sobrepassar l’assut d’En Carròs a Vilallonga

Membres de l’Associació Centre Excursionista la Madrilla de Potries vam realitzar dos mostrejos d’ictiofauna (peixos) en la zona de l’assut d’En Carròs a Vilallonga, per tal de conéixer la seua distribució, l’estat de les poblacions, l’entrada d’espècies invasores, etc.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins del projecte de seguiment d’ictiofauna al Serpis que es duen terme per la Madrilla amb l’autorització de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Assut dEn Carros VilallongaLa jornada va consistir a realitzar captures dels peixos presents al riu tan baix de l’assut d’En Carròs com dalt de l’assut. Els resultats, a falta d’analitzar-los més junt amb la resta de resultats obtinguts al llarg de la temporada de seguiment, indiquen una distribució anormal de la població d’anguiles al Serpis.

Així, baix de l’assut, trobàrem la concentració més important d’anguiles de la temporada en tota la zona d’estudi, és a dir, des de la desembocadura del riu fins a Vilallonga; per contra, en els mostrejos efectuats en el tram de dalt de l’assut no es capturà ni una sola anguila.

Cal dir que en altres mostrejos sí que hem capturat anguiles tant en trams inferiors com en trams superiors a l’assut d’En Carròs, però tots amb una densitat d’anguiles reduïda i molt menor a la trobada just baix de l’assut. Les poques anguiles capturades en altres ocasions aigües amunt de l’assut poden ser a què unes poques sí que aconsegueixen superar aquesta barrera i a les introduccions de l’espècie realitzades per la Conselleria.

Aquesta diferència en la distribució de l’anguila al Serpis, amb la concentració més important localitzada just baix de l’assut d’En Carròs i la poca quantitat d’anguiles capturades en la resta dels trams del riu i especialment en el superior a l’assut esmentat, demostra el fort impacte d’una infraestructura com l’assut d’En Carròs sobre la connectivitat longitudinal del riu, malgrat comptar aquesta infraestructura amb una escala d’anguiles per a permetre que aquest animal migrador puga pujar riu amunt superant la barrera de l’assut.

Escala anguiles 1Durant el seguiment, es va comprovar com en altres ocasions l’estat de l’escala d’anguiles, que a més de tindre un disseny poc eficient per a l’objectiu amb la que es va construir, presentava una evident manca de manteniment, amb acumulació de pedres que interrompen el pas, creixement de canyes, taponament de l’entrada i l’eixida al sistema, etc.

Aquesta ineficiència de l’escala d’anguiles ja va ser advertida per l’Associació Centre Excursionista la Madrilla a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer durant el període d’al·legacions als documents inicials del futur Pla Hidrològic de Conca l’abril del 2019; tot i això, a hores d’ara ni s’ha millorat el sistema de remuntada actual ni s’ha augmentat el manteniment de la infraestructura.

 

Escala anguiles 2Cal tindre present que l’anguila és una espècie catàdroma, és a dir, que es reprodueix exclusivament al mar de Sargassos i les cries tornen als nostres rius, albuferes i marjals a desenvolupar-se fins a arribar a la maduresa sexual i migrar de nou al mar de Sargassos per a tancar el cicle. Per la qual cosa, resulta vital per a l’espècie la mobilitat a través del riu. A més a més, l’anguila és considerada una espècie en Perill Crític segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Aleshores les principals amenaces de l’espècie es troben l’alteració dels hàbitats, principalment degut a barreres com els assuts i embassaments, a més de la sobrepesca, les espècies invasores i la contaminació.

Des de la Madrilla assenyalen que “sembla evident que per tal de contribuir a la millora de la població d’anguiles al riu Serpis i alhora de l’estat de l’ecosistema fluvial, és necessari millorar la connectivitat longitudinal, actuant sobre els assuts i en especial, en el curs baix del Serpis, sobre l’assut d’En Carròs a Vilallonga amb una modificació del sistema de remuntada d’anguiles, que al mateix temps permeta a altres espècies superar-la i mentrestant, realitzar un manteniment adequat del sistema actual“.

Articles relacionats