9.9 C
Gandia
Dimarts, 23 abril, 2024

La Generalitat signa conveni amb l’Ajuntament de Gandia per a la cessió del dret de tanteig que li permetrà la compra d’habitatges

– El vicepresident i conseller d’Habitatge i l’alcaldessa de Gandia signen l’acord telemàticament

– Aquest mecanisme permetrà al Consistori ampliar el parc públic d’habitatge

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, han signat de manera telemàtica un conveni per a la cessió de dret de tanteig i retracte a l’Ajuntament, que permetrà a aquest adquirir habitatges per a atendre les necessitats residencials del municipi.

Martínez Dalmau ha destacat que mitjançant aquesta eina d’adquisició preferent s’aconsegueix ampliar el parc públic d’habitatges, tant de la Generalitat com d’aquells municipis que ho necessiten.

La Conselleria gestiona en l’actualitat, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) a Gandia 147 habitatges. No obstant això, la demanda existent en el municipi és elevada, per la qual cosa és necessari buscar noves alternatives per a augmentar aquest parc públic.

Els habitatges que a partir d’ara adquirisca l’Ajuntament de Gandia es qualificaran de protecció oficial amb caràcter permanent, per la qual cosa s’incorporaran al parc públic municipal. A més, es destinaran en lloguer social a persones, famílies o col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Una altra dels avantatges sobre la cessió del dret als ajuntaments és que s’assegura una gestió més eficient de proximitat del parc públic, ja que són els serveis socials municipals els més pròxims a la gent i als quals primer acudeixen quan tenen necessitats residencials.

Aquest conveni és el resultat del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’ampliació d’habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte. Amb ell, la Generalitat pot cedir els drets d’adquisició preferent al municipi on se situe l’habitatge objecte de tanteig o retracte, alguna cosa que podrà exercir directament o a través d’un ens públic en el qual delegue les competències d’habitatge. La vigència del conveni és d’un any, amb possibilitat de prorrogar-se.

Articles relacionats