LA COMPRAVENDA D’AHBITATGES TORNA A PUJAR AL MARÇ

Tot i això, per cada mil habitants, en tot el país es van registrar 87 compravendes d’habitatges front a les 107 de la Comunitat Valenciana. De les 4.186 operacions de compravenda anotades en el tercer mes de l’any en la Comunitat, la pràctica totalitat es va realitzar sobre habitatges lliures, 3.767 front a 419 cases protegides.

 

A Espanya, la compravenda d’habitatges ha augmentat un 16,8% el març en relació amb el mateix mes de 2015, fins a sumar 31.925 operacions. Amb este repunt, la compravenda d’habitatges encadena dos mesos consecutius d’alces interanuals després d’haver augmentat un 15,8% el febrer.

El 89,2% dels habitatges transmesos per compravenda en el tercer mes de l’any han estat habitatges lliures i el 10,8%, protegides. La compravenda d’habitatges lliures va pujar un 16,5% el març en taxa interanual, fins a sumar 28.492 transaccions, mentre que les operacions sobre habitatges protegits van avançar un 18,9%, amb 3.433 transaccions.

ANDALUSIA, AL CAPDAVANT DE LES COMPRAVENDES D’HABITATGES

Andalusia ha estat la regió que més operacions sobre habitatges ha fet en el tercer mes de l’any, amb 6.299 compravendes, seguida de Catalunya (5.123), Madrid (4.878) i Comunitat Valenciana (4.186).

En valors relatius, la compravenda d’habitatges va pujar en totes les comunitats autònomes menys a La Rioja i Galícia. Les dos van registrar un descens interanual del 3,1%. En canvi, les regions on més es van incrementarestes operacions van ser Canàries (+52,7%), Extremadura (+34,6%) i Cantàbria (+28,5%).

Sumant les finques rústiques i les urbanes (habitatges i altres immobles de naturalesa urbana), les finques transmeses el març van arribar a les 143.478, un 0,3% inferior a la del mateix mes de 2015.

Segons les dades de l’INE, el nombre de compravendes de finques rústiques va caure un 5,2% el març, fins a un total d’11.058 operacions, mentre que les compravendes de finques urbanes van augmentar un 11,7%, fins a 55.587 operacions.

Gandia treballa en la creació d’una oficina de congressos