ILLA VALLERA DE LINXAMENTS TAURINS

ROSA TORMOS, EVA BENET, MARIO ESTRUCH I JESÚS FRARE   

S’acaba de representar altre capítol del sainet taurí a Tavernes de la Valldigna. La penya fundada poc després de l’arribada de Compromís al govern municipal i farcida de gent propera, anunciava primer que tenia tancat «el 70%» de la programació de linxaments de bous al carrer a una plaça portàtil, en un solar privat i sense cap ajut públic. Molt important és el que assenyalaven com a eixe 30% restant: «conèixer si el consistori o la Generalitat concedeixen les llicències necessàries».

Immediatament, el senyor alcalde anunciava que l’Ajuntament no es podria negar a concedir les autoritzacions, i això també és molt important, «si la promoció compleix amb tots els requisits que estableix la llei» i «té la documentació en regla». Ho intenta adornar assegurant que no tindrien cap subvenció, en compliment del que es derivà de la consulta ciutadana de febrer.

Parlem primer de prevaricació, que és el delicte que pot cometre una autoritat o persona funcionària si, en un assumpte administratiu, dicta una resolució arbitrària i injusta. A Tavernes, l’ajuntament ha estat pagant-li la festa als amics taurins, amb els diners de tots i totes, durant 5 anys. La consulta promesa i anunciada fou postergada fins a la desesperació i, una vegada desacreditat l’argument de Jordi Juan que «era el que el poble volia», ens trobem amb aquesta escenificació que ens torna a la casella d’eixida: la plaça de tortures i linxaments exactament al mateix lloc on era abans que Jordi Juan fera de «capità moro» durant cinc anys. Els taurins han tingut els diners públics que han volgut durant tot el temps que ho han pogut allargar, i ara continuen trobant totes les connivències que els calen.

Més concretament, i com hem fet constar en comunicats anteriors de la Carles Pinazo, el preàmbul del DECRET 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), explicita la «rellevància especial (…) de la declaració de l’ajuntament respecte a la realització dels bous al carrer al seu terme municipal». I concreta encara més: «l’entitat local declararà sobre si està d’acord o no sobre la celebració dels festejos». Sense aquesta declaració favorable, requerida segons l’article 15 del Reglament, no es poden celebrar bous al carrer (que ho són independentment de l’espai o recinte on es celebren i de si la iniciativa és pública o privada, con diu aquest Reglament).

Per això, des de la Plataforma Carles Pinazo tornem a insistir en el respecte a la voluntat popular, en la confirmació que les persones partidàries d’identificar el linxament i el patiment de bous amb la festa i la tradició no representen cap majoria, i en la bona intenció que radica, de manera intrínseca, en el compromís d’una corporació local amb la defensa dels animals front al maltractament. Insistim en la necessitat d’entrar realment al segle XXI, amb unes festes sense linxaments de bous al carrer.

El bescantat deute públic. Sí o no?