14.8 C
Gandia
Dilluns, 4 desembre, 2023

GANDIA PREPARA UN PLA CONTRA LA DESIGUALTAT

regidor de Responsabilitat Social, Nahuel González, ha comparegut aquest dilluns per començar els principals punts tractats al Consell de Benestar Social que es va constituir dijous passat i que tindrà com a novetat, a l’igual que altres consells municipals, caràcter obert a tota la ciutadania, independentment dels col•lectius que en són membres a proposta del Plenari Municipal. També tindrà l’obligatorietat de reunir-se cada tres mesos.

Però sens dubte, el principal punt va ser la posada en marxa del procés de redacció del Pla Estratègic contra la Desigualtat, per primera vegada a la nostra ciutat. “Per afrontar el repte de combatre la desigualtat i evitar l’entrada de centenars de famílies en una situació d’exclusió social, hem de tenir en compte una premissa fonamental: cal caminar cap a un model de cooperació entre l’administració pública i les ONGs i entitats socials. Si bé aquestes entitats ja existeixen i desenvolupen la seua tasca, moltes vegades amb el reforç del consistori, el primer pas ha de ser elaborar un pla estratègic que marque els objectius i tasques, per a no duplicar esforços i realitzar un treball eficient”. En aquest sentit des de la Regidoria de Responsabilitat social han definit diferents àrees de treball on caldrà repartir responsabilitats i fixar mecanismes de coordinació i cooperació. “Hem fixat els nostres objectius per a que les entitats puguen fer les seues aportacions i treballar en la línea de cobrir els punts que l’administració no ho pot fer. En definitiva crear una xarxa solidària perquè a Gandia cap persona estiga desprotegida”.

El Pla tindrà quatre grans àrees:

1. Vivenda

Actualment des de Responsabilitat Social estan desenvolupant diferents tasques destinades a garantir el dret constitucional a la vivenda, prioritzant sempre el manteniment de les famílies a la seua vivenda habitual:
• Creació d’una ordenança municipal de vivenda social per tindre un mecanisme directe per poder adjudicar una vivenda en el menys temps possible. Sempre amb un informe social i acreditant la documentació. Gestionat per la “mesa de vivienda”.
• Rehabilitació de les vivendes socials municipals. Gràcies a les ajudes de la Diputació de València estem rehabilitant tots els habitatges.
• Negociació amb les entitats bancàries per a que cedisquen vivendes socials en uns bones condicions degut a la quantitat de vivendes buides que hi ha a la ciutat de Gandia i la necessitat de poder adjudicar a gent que ho necessite. Actualment estem esperant la signatura del conveni.
• Treball conjunt amb el EIGE (Empresa pública de vivenda de la Generalitat) per a què les 180 vivendes que tenen a Gandia tinguen condició de lloguer i siguen adjudicades el més ràpid possible.
• Acord amb els Jutjats per tant de què notifiquen de la possibilitat de sol•licitar mediació hipotecaria quan hi ha un llançament de desnonament. Ja està realitzat.
• Continuar i millorar el servei de medicació hipotecària, tant el municipal com l’acord amb el Col•legi d’Advocats. Actualment des de l’entrada del nou govern hem aconseguit aturar tots els desnonaments hipotecaris que hem tramitat, una notícia molt positiva.
• Cessió de vivendes de IPG a l’Ajuntament de Gandia per tal de poder obtindre més vivendes i tindre un parc públic de vivenda social.
• Ajudes de la Generalitat Valenciana per a famílies amb dificultats de lloguer.
2. Alimentació
A la nostra ciutat existeixen diferents entitats socials que realitzen la seua tasca relacionada amb el repartiment d’aliments o la venda d’aquestos a preus reduïts. “Mentre l’actual situació de precarietat social es mantinga és totalment necessari poder garantir l’abastiment de menjar a famílies que no disposen de la capacitat econòmica suficient per realitzar les menjades mínimes diàries”.

Àmbits immediats d’actuació:
• Coordinació entre les diferents ONG’s i entitats que destinen solidàriament recursos per donar alimentació a les famílies amb pocs recursos.
• Donar suport amb una campanya de comunicació les diferents tasques que realitzen les entitats socials municipals.
• Creació d’un banc de la solidaritat per fomentar que les empreses puguen destinar aliments i recursos.
3. Pobresa energètica

Altra de les conseqüències de la crisi que pateixen les famílies és la impossibilitat d’assumir els pagaments dels subministres d’aigua, llum i gas. Actualment la Generalitat Valenciana ha creat línies de finançament i un mecanisme per evitar els talls mitjançant la comunicació amb les companyies des dels serveis socials municipals.

Àmbits immediats d’actuació:
• Ajudes per a cobrir la pobresa energètica de la Conselleria de Vivenda. Actualment tenim fins octubre la possibilitat de pagar els talls de llums, gas i aigua a famílies amb pocs recursos.
• Acord amb les entitats subministradores perquè siguen conscients per no tallar els subministres amb famílies amb pocs recursos.
• Ajudes per a cobrir la pobresa energètica de la Conselleria d’Inclusió Social. En breu anem a firmar un acord per a què l’administració autonòmica adjudique uns diners a subvencionar a Gandia per poder pagar també amb ajudes la pobresa energètica.
4. Prestacions econòmiques

“La importància de les transferències directes a les famílies afectades té un element significatiu de gran rellevància: la independència i autogestió dels recursos. Per contra, la gestió d’aquests recursos es dificulta per la necessitat inalienable de comprovació dels beneficiaris d’aquestes ajudes econòmiques. És per això que l’administració pública segueix sent la més idònia a l’hora de realitzar els tràmits pertinents”. D’altra banda, des del govern s’ha anunciat que, tot i les retallades, els pressupostos de 2016 mantindran o, fins i tot, augmentaran les ajudes d’emergència.

Àmbits immediats d’actuació:
• Assignació d’una major prestació municipal a aquestes ajudes bàsiques per a la ciutadania.
• Demanar a la Generalitat més rapidesa a l’hora de pagar la Renda Mínima Garantida.
• Agilitat i reforç de personal per poder atendre a les persones que sol•liciten aquestes ajudes.
Polítiques actives d’inclusió social

Segons el regidor de Més Gandia, si bé les anteriors àrees de treball estan encaminades per a la protecció social, cal anar més enllà i treballar per reincorporar aquestes persones vulnerables a les dinàmiques comuns; així com realitzar un esforç moralitzador davant situacions que poden esdevindre problemes de caràcter psicològic (cronificació de la situació).
“Així, proposem generar noves polítiques basades en la inclusió social activa, principalment cap als sectors més afectats per la crisi econòmica. Com es tracta d’una qüestió més oblidada (donada la saturació general que comporta el cobriment dels 5 punts anteriors) ara cal pensar i provar fins trobar la millor fórmula”.

Àmbits immediats d’actuació:
• Assignació d’una prestació municipal gran a aquestes ajudes bàsiques per a la ciutadania.
• Demanar a la Generalitat més rapidesa a l’hora de pagar la Renda Mínima Garantida
• Agilitat a l’hora de poder atendre a les persones que sol•liciten aquestes ajudes.

Grups de treball del Pla estratègic

“Volem crear un marc de treball que puga complir els objectius marcats de poder acabar amb la desprotecció social i tindre una ciutat solidària i que estiga a l’altura dels temps actuals. Per això volem treballar de forma col•laborativa entre entitats socials i administració. També garantir el dret a cobrir la pobresa energètica i la vivienda”. En aquest sentit, el Consell de Benestar Social va proposar la creació d’una sèrie de grups o taules de treball des dels diferents àmbits:
• D’emergència social.
• D’habitatge: Es treballarà la futura ordenança.
• De persones nouvingudes: Es vol recuperar el sentit de la solidaritat amb els nouvinguts, reestructurar i millorar l’agència AMICS, etc…
• De diversitat funcional: Coordinant esforços amb entitats i centres com l’Enric Valor, Asmisaf, Espurna…
• Salut Mental: Amb ASAEM, CRIS, Obertament… Protocolaritzant, per exemple, casos de persones que es troben al carrer.
• Associacions sociosanitàries: Parkinson, Fibromialgia, Alzheimer…
Recuperar la Cooperació

González ha anunciat que el Consell de Benestar Social va a recuperar una xicoteta partida per a la cooperació internacional. Es publicaran les bases per tal que les entitats puguen optar a les ajudes.
Convenis amb entitats socials
“La voluntat del govern és respectar al màxim els convenis als pressupostos de 2016. Volem prioritzar les entitats que treballen l’emergència social o les sociosanitàries. Enguany es mantindrà el procediment nominatiu, però a partir del 2017 es regularan a partir d’unes bases”.

Articles relacionats