15 C
Gandia
Diumenge, 3 desembre, 2023

Gandia obrirà els mercats a l’aire lliure des del pròxim dia 7 de maig

– Gandia podrà gaudir dels mercats a l’aire lliure des del pròxim dia 7 de maig

– Els mercats obriran per a productes de primera necessitat el:

                                         – Dijous 7 de maig, ho farà el de la plaça la Marina (el Grau).

                                         – Dissabte 9 de maig el de Roís de Corella (final del passeig Germanies).

                                         – Diumenge 10 de maig el del Passeig Rosa dels Vents (platja).

– Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç: «Estaran acotats i hi haurà un control d’aforament d’entrada i d’eixida per part de la Policia local. A més, venedors i clients hauran de complir les normes de seguretat establides per les autoritats sanitàries…».

L’àrea de Polítiques Econòmiques i Comerç ha anunciat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut, a instàncies de la secretaria autonòmica de Salut Pública, la direcció general de Comerç i la Conselleria d’Agricultura, ha autoritzat la re-apertura, a partir de la setmana vinent, dels tres mercats a l’aire lliure de la ciutat, únicament per a la venda de productes alimentaris i de primera necessitat.

Així, el dijous 7 de maig ho farà el de la plaça de la Marina (el Grau), dissabte 9 de maig el de Roís de Corella (final del passeig Germanies) i diumenge 10 de maig, en horari de matí, el del passeig Rosa dels Vents, a la platja.

El regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez Mendoza, ha indicat que els espais «estaran degudament acotats i hi haurà un control d’aforament, tant a l’entrada com a l’eixida, per part de la Policia Local. A més a més, tant els venedors com els clients hauran de complir les normes de seguretat establides per les autoritats sanitàries».

Per part de l’Ajuntament de Gandia s’hi garantirà:

A) Espai delimitat de manera clara per a poder garantir el control d’afluència.

B) Només s’hi permetran llocs de venda de productes exclusivament alimentaris i de primera necessitat, excloent hostaleria i restauració.

C) Els llocs de venda se separaran per una via de trànsit i amb una distància mínima entre ells de 6 metres. Es permet una separació mínima de 2 5 metres entre els laterals.

E) Es marcarà un distanciament amb cinta adhesiva o mitjançant qualsevol altre mitjà, a dos metres entre el lloc de venda i la clientela, perquè el contacte siga mínim. D’igual forma, s’establirà aquesta mesura per a les persones en espera.

F) Es garantirà la vigilància de l’espai on se celebre el mercat durant l’horari de funcionament, per al compliment de les normes de distanciament social i de la present instrucció, així com per a evitar aglomeracions.

G) En l’entrada es disposarà d’un dispensador d’hidrogel o qualsevol altre tipus de desinfectant, el qual serà d’obligat ús per a l’accés a l’espai de compra.

K) S’establirà cartelleria informativa a la ciutadania amb les mesures de distanciament i higiene que s’hi han d’adoptar, així com informant que si una persona manifesta símptomes compatibles amb la Covid-19, haurà d’abandonar immediatament el lloc i seguir les indicacions del personal sanitari.

També s’hi exigirà als venedors que complisquen els següents requisits establits per la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

A) Dins d’un mateix lloc les persones venedores hauran de guardar entre  una distància mínima de 2 metres, quedant restringida l’activitat comercial a un únic operador en cas que les mesures del lloc no facen possible aquesta separació física.

B) Únicament el venedor o venedora del lloc de venda podrà tocar els aliments o productes. Ho farà sempre amb guants de protecció, així com màscara, i seguint les instruccions i recomanacions d’higiene enfront de la Covid-19.

C) Cada lloc de venda disposarà de dispositius per a residus, d’accés amb pedal, i amb bosses que permeten el seu tancament estanc.

D) Els llocs de venda han de ser netejats i desinfectats amb freqüència. Al final de la jornada es netejarà i desinfectarà tota la maquinària, dispositius i altres elements de la parada ambulant, tenint en compte les superfícies que hagen pogut ser tocades, i seguint les instruccions de neteja i desinfecció dictades per a fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Articles relacionats