21.8 C
Gandia
Dijous, 28 setembre, 2023

Gandia fa una passa més per a impulsar les cobertes i els terrats verds

  • La Junta de Govern local dóna una passa mes pel que fa a la modificació del Pla general per a impulsar les cobertes i els terrats verds 
  • S’hi aproven els tràmits ambiental i territorial, així com del Pla de Reforma Interior del Nucli Primitiu de la Platja de Gandia

  • D’altra banda, s’hi ha donat el vistiplau al projecte de reurbanització del carrer Pellers (tram avinguda del Raval-c/ Ròtova, amb un pressupost de 126.200 € i un termini d’execució de 4 mesos.

  • Dins el Pla de Manteniment i Millora de Vials (182.000 €) estan a apunt d’iniciar-se les obres de millora dels vials públics: Sant Martí de Porres, Juan Ramón Jiménez, Pare Carles Ferris, Gabriel Miró i Sant Vicent; a més de l’adequació d’un solar municipal al carrer de l’Apoderat i actuacions a Marxuquera.

A la Junta de Govern celebrada aquesta matinada s’han aprovat una sèrie de mesures urbanístiques que afectaran directament a la ciutat de Gandia. Així ho han presentat a roda de premsa el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, i el co-portaveu del Govern Local, Miguel Ángel Picornell.

En primer lloc, han passat els seus corresponents tràmits ambiental i territorial la modificació de l’Ordenació Detallada del Pla General: cobertes i terrats verds i el PRI del Nucli Primitiu de la Platja de Gandia. El següent escalafó serà que passen el tràmit urbanístic. Per tal de fer-ho hauran aprovar-se abans al plenari de juliol i estar 45 dies d’informació al públic. Complint aquest termini, s’espera que ambdós mesures estiguen aprovades al plenari d’octubre.

Gandia Terrases Verdes 2

En primer lloc, Alandete ha afirmat que la modificació de les Cobertes verdes i Terrats vius incideix en l’objectiu 11 de l’Agenda 2030, que té com objectiu fer les ciutats més resilients, inclusives, amables i amb major harmonia amb el medi natural. “Es treballa per incrementar el verd i la biodiversitat a les zones urbanes, reduir la demanda energètica i contribuir a l’adaptació dels edificis al canvi climàtic”, ha destacat.

Les característiques principals d’aquesta normativa és que són obligatòries per a obres de nova planta en edificis destinats a usos terciaris, comercials, hotelers, serveis i equipaments, tant de caràcter públic com privat; mentre que per a les construccions de nova planta industrials i residencials seran opcionals. El també regidor d’Urbanisme ha afegit que pròximament es destinaran una sèrie d’ajudes per a promoure aquesta iniciativa en els usos residencials.

Respecte al Pla de Reforma Interior del Nucli Primitiu de la Platja de Gandia, s’intentarà aconseguir que les noves edificacions ja contemplen una manera de millorar la qualitat paisatgística, incorporar arbrat per a millorar la qualitat ambiental, que els espais de planta baixa estiguen oberts i promoure la desestacionalització promovent residències de tot l’any en aquest nucli amb serveis.

Recordar que aquesta reforma va des de l’avinguda de la Pau fins al c/ Navegant i des del passeig Marítim Neptú fins al c/ Clot de la Mota i que en cap cas ningú perdrà drets edificadors.

Per altra banda, Picornell ha anunciat que s’ha aprovat el projecte de reurbanització del carrer Pellers (tram comprès entre l’avinguda del Raval i el carrer Ròtova) “amb l’objectiu d’optimitzar la secció viària existent executant la instal·lació de canalitzacions d’enllumenat i escocells per a la plantació d’espècies arbòries”.

La secció tipus projectada consta d’una calçada per a trànsit rodat de 3,5 m, places d’estacionament en cordó a cada banda i voreres d’amplària de 2,25 m. Està previst la instal·lació de immobiliari urbà: bancs, papereres i bol·lards. Aquesta actuació, juntament amb la plantació d’arbratge, la corresponent xarxa de rec i la renovació de la xarxa d’aigua potable, tindrà un pressupost de 126.200 € amb termini d’execució de 4 mesos.

Per últim, estan a punt d’iniciar-se altres actuacions del Pla de Manteniment i Millora de Vials amb un pressupost de 182.000 € i un període d’execució de 3 setmanes. L’objecte de l’esmentat projecte són les obres de millora dels vials públics que requereixen l’actuació sobre el seu ferm, catalogat com a deficient, a fi de garantir la seguretat viària per la circulació dels vehicles i evitar l’agreujament de les seues patologies a majors.

Aquestes actuacions es realitzaran als carrers: Sant Martí de Porres, Joan Ramón Jiménez, Pare Carles Ferris, Gabriel Miró i Sant Vicent; a més de l’adequació d’un solar municipal al carrer de l’Apoderat i actuacions a Marxuquera.

Articles relacionats