15.1 C
Gandia
Dimecres, 30 novembre, 2022

Gandia aprova la nova Ordenança reguladora del control de residus de la construcció i la demolició

Amb la nova normativa, pionera al territori valencià, el departament d’Urbanisme vol regular i garantir la sostenibilitat d’edificis, infraestructures i fomentar l’economia circular, ja que es redueix la quantitat de residus destinats a abocador, es minimitza l’impacte ambiental de les excavacions amb la substitució dels àrids naturals per àrids reciclats, i es disposa de material per posar en marxa projectes de restauració d’espais degradats. En benefici de la conservació de l’entorn i del territori.

El vicealcalde i regidor delegat d’Urbanisme, Josep Alandete, acompanyat del Cap dels Serveis Jurídics d’Urbanisme i Habitatge, Jorge Hervás, ha anunciat aquest matí que la nova Ordenança reguladora del control de residus de la construcció i la demolició va ser aprovada dimecres passat per unanimitat a la Comissió de Territori i Urbanisme. Així doncs, s’ha enviat al BOP i entrarà en vigor al cap de 15 dies de la seua publicació.

L’objectiu de l’ordenança és millorar, regular, i evitar que es dipositen residus en zones no permeses, i per què els residus es gestionen de manera adequada segons la normativa vigent, en benefici de la conservació de l’entorn i el territori. Actualment, els residus de la construcció i demolició (RCD) no reutilitzats en obres, són abocats a abocadors autoritzats de residus inerts, sinó il·legals. Una gestió inadequada dels RCD genera impactes negatius tant sobre el medi ambient com sobre el medi socioeconòmic.

Amb la utilització d’àrids reciclats es garanteix la sostenibilitat d’edificis i infraestructures i es fomenta l’economia circular, ja que es redueix la quantitat de residu destinat a abocador, es minimitza l’impacte ambiental de les excavacions amb la substitució dels àrids naturals per àrids reciclats, i es disposa de material per posar en marxa projectes de restauració d’espais degradats. Els àrids ja utilitzats podran reciclar-se en la mateixa construcció on es generen o aniran a una planta de valoració, que els tractarà per tal de fer-hi un material que puga ser reutilitzat en altres construccions.

“Aquesta ordenança és important, perquè incideix directament en les polítiques municipals de lluita contra el canvi climàtic, contra la degradació del nostre medi natural i sobre la salut de la ciutadania. Per tant, no és una ordenança més, sinó que és una fita important, pionera al territori valencià i que molts ajuntaments aniran incorporant”, ha assegurat el vicealcalde.

L’ordenança complementa l’obligatorietat, introduïda per Urbanisme el mes de maig passat, de l’ús d’àrids reciclats en les obres municipals. De fet, aquest apartat s’ha començat a introduir en tots els plecs de condicions del Pla Edificant. En aquest sentit, Hervás ha recordat que aquesta obligatorietat també estava incorporant-se des del departament d’Urbanisme en obres majors, en les quals s’exigia l’obligatorietat d’un estudi de residus i una declaració responsable de l’ús adequat del seu ús. No en va, durant 2020 s’hi van tramitar 900 declaracions responsables.

L’ordenança inclou també un punt específic pel que fa a les infraccions per abocament il·legals, les quals variaran en funció de la quantitat i el lloc on es dipositen de forma irregular (sòl urbà, protegit, etc.).

Cal recordar que, segons les Directives Europees i, tal com recull la legislació espanyola i valenciana, el destí dels RCD (residus de la construcció i la demolició) ha de ser la valorització per convertir-se en àrids reciclats per ser usats de nou en la construcció o en projectes de restauració ambiental de mines, pedreres o abocadors. D’acord amb el que es disposa en la Directiva 2008/98/CE Marco de Residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com en el Pla Estatal Marco de Gestió de residus 2016-2022 i amb la fi última d’esgotar la vida útil dels residus procedents de la construcció, s’estableix l’obligatorietat d’utilitzar àrids reciclats que garantisca la sostenibilitat d’edificis o infraestructures.

Fotografia Àlex Oltra

Articles relacionats