GANDIA ADJUDICA A TE TOCA SAFOR SL LA GESTIÓ DEL CENTRE ESPORTIU ROÍS DE CORELLA

El Centre Esportiu Roís de Corella de Gandia tornarà a obrir les seues portes d’ací a poc temps. Així ho ha comunicat la regidora delegada d’Esports, Lydia Morant, en roda de premsa.

L’edil ha explicat que després de quedar deserta l’anterior adjudicació posada en marxa per l’anterior govern, l’actual executiu no disposava de mitjans econòmics per mantenir en marxa el servei, ja que no s’havia previst en els pressupostos de 2015 cap quantitat per a aquesta finalitat. Davant d’aquesta situació, les instal•lacions van ser tancades temporalment i es va marcar com a objectiu que el centre recuperés el seu funcionament abans d’aquest estiu.

 

Lydia Morant afirma que “és una bona notícia, ja que a més d’obrir el centre i tornar a donar un servei als ciutadans, l’empresa a la qual s’ha adjudicat ha plantejat com a millora un projecte de dinamització del barri que pretén crear sinergies amb les associacions esportives, culturals i empresarials de Roís de Corella”.

L’empresa adjudicatària ha estat la mercantil Te Toca Safor SL. A més del projecte de dinamització, s’ha compromés a generar ocupació local i ha presentat la millor oferta econòmica de tots els aspirants a l’explotació del centre.

La regidora ha explicat que el procés que ha portat a l’actual executiu a realitzar el procés de la manera que s’ha executat. Després de ser recorregut l’anterior concurs posat en marxa pel PP, es va resoldre la suspensió del mateix per tal de modificar el plec de condicions de cara a la subrogació del personal, procés que es resol alçar el 5 d’agost passat publicant en el BOP i en el perfil del contractant de la web municipal la posada en marxa de la nova adjudicació. Després de 15 dies el procés va quedar desert per la qual cosa l’actual govern va acordar iniciar un procés per invitació per evitar que el Centre romangués tancat més temps i pogués obrir les seues portes a ple funcionament abans de la temporada estival.

Al nou concurs es van presentar 7 empreses que es van regir pels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que marcaven el procediment que havia quedat desert amb anterioritat.

De les 7 presentades, només 3 presenten propostes (Te Toca Safor S.L., Assersafor S.L i la UTE formada per les mercantils Soom Management S.L. – Esproade S.L.). Després de l’anàlisi de les ofertes presentades, el 26 de febrer els tècnics emeten un informe de proposta on consta que la millor oferta global és la presentada per Te Toca Safor SL, ja que a més de les millores, havia presentat l’oferta econòmica més econòmica.

Finalment la regidora ha explicat les millores aportades per l’empresa que passen, entre altres aspectes, per la signatura de convenis amb Creu Roja, ASAEM, Espurna i AMPA’S de centres escolars, la signatura de convenis per a l’ús de les instal•lacions així com posar en marxa un pla d’igualtat en l’àmbit laboral, salarial i de flexibilitat horària.

Et Pot Interessar