12.6 C
Gandia
Dijous, 1 desembre, 2022

Els Ajuntaments seran els actors principals del nou decret de seguretat a les platges

– El Consell aprova la regulació per a garantir una major seguretat a les platges de la Comunitat Valenciana

– El decret estableix que els ajuntaments tenen un any per a presentar els seus plans de Salvament

– A més, disposen de 15 dies per a elaborar protocols de contingència específics davant l’amenaça de la COVID-19

El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula les normes de seguretat i coordinació d’emergències per a les platges de la Comunitat Valenciana.

L’extensió i atractiu turístic del litoral valencià i també de les seues platges continentals fa necessari que s’establisquen normes en matèria de salvament i seguretat de vides humanes, així com la coordinació dels serveis de protecció civil i emergències.

Aquestes mesures estan dissenyades per a garantir la seguretat en les zones de bany en tots els àmbits i en particular davant la *COVID-19 i els nous usos socials que imposa la lluita contra la pandèmia.

El decret estableix la creació d’un Catàleg Especial de Platges de la Comunitat Valenciana i els criteris per a classificar-les d’acord amb el seu risc i grau de protecció.

També obliga als municipis al fet que elaboren plans de seguretat i salvament per a les seues zones de bany i detalla amb quins elements de prevenció s’ha de comptar per a afrontar situacions d’emergència de caràcter ordinari i extraordinari -com l’actual pandèmia-, així com les mesures de coordinació que s’han d’aplicar.

El decret classifica les platges en lliures, perilloses o d’ús prohibit. Aquesta divisió atén criteris com l’existència de corrents, la contaminació, fauna de risc com les meduses o condicions meteorològiques o del terreny que puguen suposar un perill.

A les platges no classificades com d’ús prohibit es determinarà també el grau de protecció segons les diferents temporades i que podrà ser baix, moderat o alt i serà determinat pels ajuntaments i reflectit en el corresponent Pla de Seguretat i Salvament.

Catàleg Especial de Platges

El Catàleg Especial de Platges permetrà conéixer els diferents tipus de platges conforme a la seua classificació, característiques físiques i aspectes de seguretat que resulten rellevants per a una eficaç intervenció i coordinació davant qualsevol mena d’emergència.

Els catàlegs contindran aspectes com la geolocalització de l’espai, condicions habituals de l’aigua, característiques físiques d’accés, si disposa de Servei de Salvament i l’accessibilitat i els diferents serveis amb els quals compte.

Pla de Seguretat

El decret estableix que els ajuntaments disposen d’un any per a elaborar els plans de seguretat i salvament de cada platja que siga considerada com a perillosa o tinga un grau de protecció moderat o alt.

Els arenals en els quals no siguen obligatoris els plans de seguretat només hauran de comptar amb protocols i procediments d’emergència i evacuació que es realitzaran en col·laboració amb el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat.

En el cas de les platges que discórreguen per diversos termes municipals, els mateixos ajuntaments podran acordar si el Pla de seguretat i Salvament és comú o cadascun redacta el seu.

Els plans de seguretat hauran d’inscriure’s en el Registre autonòmic de Plans d’Autoprotecció i Plans Emergència i els haurà de realitzar personal tècnic amb formació en emergències i protecció civil. Es revisaran periòdicament cada tres anys, o abans si les circumstàncies d’afluència o risc de la platja varien de manera significativa.

Pla de contingència

A més, el decret recull que en cas que es produïsquen situacions extraordinàries d’alerta o emergència d’àmbit internacional, nacional, autonòmic o local, com una pandèmia, els consistoris hauran d’elaborar un pla de contingència específic per a donar resposta a aquesta situació.

El primer d’ells serà davant la COVID-19 per al qual les corporacions locals disposen de 15 dies per a la seua elaboració i comunicació a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

El pla ha d’especificar quines mesures d’autoprotecció s’instauraran, quins cartells informatius s’instal·laran i l’aforament dels espais i les seues formes de control. També hauran d’incloure la dotació extraordinària de l’equip de salvament, i els reforços de neteja i vigilància.

Banderes identificatives

Finalment, el decret també estableix que cada platja disposarà d’una bandera identificativa amb la mateixa classificació que les de la perillositat de la mar, és a dir, verd per a les lliures, groga per a les perilloses i roges per a les d’ús de prohibit.

També hauran d’incorporar cartells informatius amb les característiques de les platges i la seua classificació, el significat de les banderes i les instruccions en previsió d’accidents, el telèfon d’emergències 112, així com les recomanacions gràfiques per a evitar riscos, les rutes d’evacuació i la localització dels llocs de vigilància i auxili.

Articles relacionats