EL TURISME ESTRANGER SEGUEIX CREIXENT AMB FORT IMPACTE DEL MERCAT FRANCÈS A GANDIA

Espanya superarà els 18 milions de turistes internacionals en el segon trimestre de l’any, amb 17.000 milions d’euros en la despesa estimada realitzada, que modera el seu creixement en mantenir-se certa contracció entre els visitants dels principals mercats emissors de visitants cap al nostre país, segons les previsions del butlletí trimestral de conjuntura turística, Coyuntur, elaborat per la Sotsdirecció General de Coneixement i Estudis Turístics, dependent del Ministeri d’Indústria. Eixes xifres tenen el seu reflex a la Safor amb un fort increment sobretot del turisme francés a la platja de Gandia, una dinàmica que es va encetar fa tres anys i que no ha parat de donar alegries. A la platja de Gandia és cada cop més freqüent escoltar parlar francés.

Pel que fa a les CC.AA., totes presenten creixements en les arribades de turistes internacionals, encara que moderant la seva intensitat. Així a Andalusia, la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana creixen a dos dígits, mentre que Catalunya, Balears i Canàries creixen a un ritme molt «més moderat».

Les pernoctaciones en establiments hotelers mostren notables augments de dos dígits a Andalusia, la Comunitat de Madrid, Balears i la Comunitat Valenciana, mentre que en la resta el ritme és «bastant inferior».

L’estudi, realitzat amb dades a febrer, assenyala que els ingressos per turisme i viatges en la balança de pagaments s’han «moderat un poc» en el que va d’any.

Pel costat de la despesa total realitzada pels turistes internacionals, incloent tots els seus components (transport, allotjament, compres d’altres béns o serveis), va mostrar al llarg de 2015 un creixement inferior al registrat en 2015.

De fet, des de començaments d’octubre el ritme d’augment de la despesa és inferior al de l’augment d’arribades, fet que es reflecteix en què la despesa mitjana per turista presenta una línia de disminucions successives, explica Coyuntur, mentre que la despesa mitjana diària manté la seva tendència a l’alça constant. Al seu torn, l’estada mitjana es contreu.

D’altra banda, es constata una major intensitat de la demanda de serveis turístics durant els primers mesos de 2016 enfront de la registrada al llarg de l’any anterior i augura un increment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social vinculats al turisme, seguint la tendència iniciada en 2013 sense decaure des d’aquest any en cap mes.

L’any 2016 va arrencar amb una acceleració en l’arribada de turistes internacionals, marcant febrer una pujada de l’11,2% en cicle-tendència -eliminant l’efecte estacional del calendari-, en contrast amb valors més suaus registrats en 2015, que van variar des del 4,6% en el primer trimestre fins a un valor màxim del 8,3% en el quart trimestre.

En els primers mesos de l’any, el segment hoteler va accentuar el seu creixement en les pernoctaciones realitzades, fruit d’un major augment de les arribades, mentre que les pernoctaciones de residents van registrar un ritme notable d’augment.

A això va contribuir, l’augment notables dels vols nacionals, igual que els viatgers transportats en trens d’Alta Velocitat i llarga distància. La millora de l’entorn econòmic nacional i un augment de la despesa en consum de les llars, fonamentalment, va facilitar l’evolució de la demanda turística nacional.

Per mercats, el britànic va estrenar l’any amb una expansió accelerada en l’arribada de turistes i en les pernoctaciones hoteleres realitzades, amb un augment de la despesa diària però no de la despesa mitjana per viatge, que es retreu.

A Alemanya, s’aprecia una recuperació de la reculada de les arribades de visitants alemanys a Espanya i de les pernoctaciones de mesos anteriors. Quant a la despesa, malgrat certa millorança es manté encara la tendència al descens, que fa que la despesa mitjana es contrega i la despesa mitjana diària aconseguisca una posició d’equilibri.

El mercat francès continua a l’alça en emissió de visitants, pernoctaciones i despesa total, amb un increment de la despesa mitjana diària però una caiguda de la despesa mitjana per visitant; mentre el mercat italià segueix creixement en arribades de turistes i pernoctaciones, encara que la despesa es frena moderant el seu creixement.

Et Pot Interessar