EL REI ANUNCIA UNA NOVA RODA DE CONSULTES

El monarca ha comunicat este dimarts esta decisió al president del Congrés, Patxi López. Este és el comunicat íntegre:

3. S.M. el Rei i el sr. president del Congrés han acordat que el dia 21 d’abril el sr. president farà arribar a Sa Majestat el Rei la relació dels representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària i este mateix dia se li comunicaran al sr. president les dates i hores en les quals seran rebuts, cosa que oportunament els serà notificat pel Congrés dels Diputats el dia 22 d’abril.

5. Si les consultes conclogueren sense una proposta de candidat, S.M. el Rei procediria, en els termes previstos a l’article 99.5 de la Constitució, a la dissolució de les cambres i a la convocatòria de noves eleccions generals amb la ratificació del president del Congrés.

Et Pot Interessar