12 C
Gandia
Diumenge, 25 febrer, 2024

El Real de Gandia subvenciona les vacunes que no cobreix la sanitat pública

L’Ajuntament dell Real de Gandia ha habilitat una partida de 3.500 euros de recursos propis per a subvencionar als seus veïns les vacunes que no estan cobertes pel sistema de salut pública, concretament les referides al rotavirus, meningococ o el virus del papil·loma humà.

Les ajudes consistiran en una quantia equivalent al 75% del cost de la vacuna fins a un màxim de 60 € per persona. Podran sol·licitar-les les mares, pares o tutors legals en el cas de vacunes referides al rotavirus, i persones entre els 14 i els 30 anys en el cas del papil·loma humà, sempre que estiguen empadronats en el terme municipal amb un mínim d’un any d’antiguitat.

Tal com exposa l’alcalde del Real de Gandia, Gustavo Mascarell “des de l’ajuntament continuem ajudant als nostres veïns i veïnes, seguint amb el camí iniciat fa 5 anys. Esperem que aquesta subvenció arribe al màxim número de gent”.

Les sol·licituds es podran aconseguir en l’edifici de l’ajuntament o en la pàgina web oficial de l’ajuntament: www.elrealdegandia.es. Per a l’obtenció d’aquestes ajudes es tindrà en consideració la renda per càpita familiar, famílies o menors en situació de risc social i la situació laboral dels membres de la unitat familiar. El termini per a la presentació de les sol·licituds acaba el 4 de desembre. Una vegada realitzat el recompte de punts, es publicarà la llista definitiva dels beneficiaris en el tauler d’edictes i en la pàgina web oficial de l’Ajuntament.

Articles relacionats