16.7 C
Gandia
Dijous, 23 maig, 2024

El programa de prevenció de càncer de mama ha permés detectar prop de 19.600 càncers

– El programa de prevenció de càncer de mama de Sanitat permet detectar prop de 19.600 càncers des del seu inici

– S’han realitzat més de 4,7 milions d’estudis mamogràfics des de l’inici del programa en 1992 fins a 2020

– Barceló: “continuem insistint en la importància de participar en el garbellat de càncer de mama perquè és fonamental per a la detecció precoç i per a millorar la qualitat de vida de les pacients en cas de requerir un tractament”

– El descens de la mortalitat per càncer de mama en la Comunitat Valenciana des de la implantació del programa s’estima en un 28%

Des de l’inici del programa de prevenció de càncer de mama de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en 1992 fins a desembre de 2020, s’han realitzat més de 4,7 milions d’estudis mamogràfics i s’han detectat prop de 19.600 càncers, la majoria en estadis precoços.

És el tumor amb la supervivència més alta en dones, ja que s’estima en un 86% als cinc anys del diagnòstic i , la mortalitat per aquesta causa ha descendit un 28% en la Comunitat Valenciana des de la implantació del programa.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat que “continuem insistint en la importància de participar en el garbellat de càncer de mama perquè és fonamental per a la detecció precoç i per a millorar la qualitat de vida de les pacients en cas de requerir un tractament”.

El Programa de Prevenció del Càncer de Mama (PPCM) té com a objectiu principal la reducció de la mortalitat per aquest càncer a través de la detecció precoç de lesions que encara no han manifestat símptomes i per tant, susceptibles de tractaments més conservadors, amb menys efectes secundaris i acompanyats d’un major augment de la supervivència de les dones que les pateixen.

Quant a la participació de la població diana (dones de 45 a 69 anys) és superior al 71% i la taxa d’adhesió al programa (o dones que acudeixen amb regularitat) és pròxima al 90%.

Per part seua, la taxa de detecció s’ha anat incrementant al llarg del temps, en part per la millora del procés diagnòstic, la precocitat diagnòstica (valorada a través de percentatge de casos diagnosticats en estadi 0 i I, que se situa al voltant del 65%) i l’evolució del tractament conservador (pròxim al 90% dels càncers diagnosticats).

Quasi 30 anys en funcionament

El Programa va iniciar la seua activitat l’any 1992 i va ser el segon a Espanya, després de la Comunitat Foral de Navarra, a implantar-se progressivament en tots els departaments de salut. En 2001 s’aconsegueix la cobertura total de dones de 45 a 65 anys. El programa va ampliar el rang d’edat, de 65 a 69 anys tenint en compte les recomanacions europees i l’any 2006, la cobertura aconsegueix el 100% de la població diana (dones de 45 a 69 anys).

Prop de 750.000 dones són citades cada dos anys

Prop de 750.000 dones, entre 45 i 69 anys, són citades al programa cada dos anys per a la realització d’un estudi mamogràfic bilateral de les mames. Les imatges són llegides i classificades per dos radiòlegs experts en lectura mamogràfica de garbellat de càncer de mama. Per a desenvolupar el programa, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, disposa de 24 Unitats de Prevenció de Càncer de Mama (UPCM), i 5 d’elles disposen de dos equips (torns de matí i vesprada).

Mamògrafs digitals

Des de l’any 2018, totes les UPCM disposen de mamògrafs digitals. El programa s’ha adaptat als nous avanços tecnològics renovant l’equipament per a la imatge digital: estació d’emmagatzematge; estació de lectura; integració amb l’aplicació informàtica del programa (SIGMA); migració i emmagatzematge en grans repositoris d’imatges en el sistema de Gestió d’Imatge Medica Digital (GIMD), que facilita la disponibilitat des d’altres punts de treball de la lectura i classificació de l’estudi mamogràfic a distància i amb major qualitat d’imatge amb menor dosis impartides a les dones.

Les últimes adquisicions de mamògrafs han inclòs l’ampliació a la mamografia 3D (tomosíntesis) disposant actualment de 10 mamògrafs que permetran en breu la implementació d’aquesta tecnologia.

El programa, al llarg d’aquests 29 anys, sistemàticament es planteja nous reptes per a millorar la qualitat de l’atenció que es presta a les dones. Aquest programa participa en la Xarxa Europea i Xarxa Espanyola de Càncer de Mama i incorpora les seues recomanacions en totes les seues actuacions.

També participa en projectes d’investigació, específicament en línies relacionades amb efectes adversos, especialment en densitat mamària, falsos positius i falsos negatius, la qual cosa ha donat lloc a nombroses publicacions i difon els seus resultats en fòrums nacionals i internacionals.

Articles relacionats