El PP de Gandia demana una comissió d’estudi sobre l’incendi forestal

El Partit Popular de Gandia ha afirmat 16 dies de l’incendi que va afectar a la Safor i la Vall d’Albaida que no va a demanar responsabilitats al govern local per un assumpte que no és de la seua competència, però si a la Generalitat per una descoordinació que han denunciat els propis sindicats de bombers.

El regidor del PP  Víctor Soler ha assenyalat que els inicis de la catàstrofe van ser inevitables, «però la seua gestió posterior deu ser analitzada per a millorar i per descomptat per a evitar contratemps futurs. Jo no li vaig a exigir responsabilitat al Govern local, ni a l’alcaldessa Diana Morant per qüestions que no són de la seua competència, però uns altres, com el president Puig, o José María Ángel, director general d’Emergències, hauran d’assumir les seues, ja que els propis sindicats de bombers han exigit la seua dimissió per les retallades en matèria d’extinció d’incendis”.
En opinió de Soler, «el Govern local sí és responsable de mantenir el control i neteja de les urbanitzacions, de no signar el conveni de col·laboració amb els voluntaris d’APEIF, del tracte i l’ajuda als propietaris afectats i de retallar en aquesta matèria».
El Partit Popular diu haver rebut informacions contradictòries, i exigeix informació al voltant dels veïns afectats que denuncien abandó i mala pràctica per part del Govern Municipal, el reallotjament en habitatges particulars «quan ens diuen que totes són de l’Ajuntament», sobre el moment i circumstàncies al voltant del desallotjament, i els treballs previstos pel departament de Medi Ambient, que el regidor Ródenas publicita, i que els veïns narren que no s’han produït i que són «ciència ficció”.
El PP ha  presentat per registre d’entrada a l’Ajuntament, la constitució d’una comissió d’estudi per a tenir informació «real i fidedigna» del que va passar, com va passar i sobretot què va a passar amb els afectats, com es va actuar sobre aquest tema, més enllà de la declaració de Zona d’Emergència, i quines mesures s’adoptaran de cara al futur.
Així mateix proposa que s’amplie el límit de 10.500 euros anuals de renda perquè puguen tenir cabuda la immensa majoria dels propietaris afectats, que s’incloguen també en l’ajudes als propietaris de segona residència o llogats, i insta a la Generalitat Valenciana a la creació d’una línia d’ajudes que contemple cobrir el 100% dels danys.
D’altra banda, demana l’exempció temporal del pagament de l’IBI de naturalesa rústica i urbana, exempció o bonificació d’altres impostos com la gestió de residus urbans, i la mateixa mesura per a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als afectats per l’incendi.
Altres de les mesures que reivindica el PP són l’atenció i mediació bancària en el cas dels propietaris afectats amb hipoteca, i que a més de l’habitatge principal, es valoren també les construccions annexes a les mateixes.
El PP no vol que eixes demandes siguen un motiu de batalla política: «es tracta d’un tema de ciutat que hem d’abordar tots junts, pel bé comú. En un moment en què molts ho han perdut tot, és prioritari el consens i mereixen tota l’ajuda possible».
Per a finalitzar , el regidor del PP ha recordat que a ara per aea segueix sense declarar-se zona d’emergència la zona afectada i ha “urgit” a Diana Morant, perquè intervinga amb el president Pedro Sánchez, perquè aquest siga un assumpte prioritari en l’agenda del Govern espanyol.

Et Pot Interessar