17.1 C
Gandia
Dissabte, 9 desembre, 2023

EL PLE DE GANDIA APROVA EL PLA D’AJUST AMB ELS VOTS DE PSPV, MÉS GANDIA I CIUTADANS

El ple de Gandia ha aprovat este dilluns una sessió extraordinàri l’enviament de la documentació necessària al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per tal d’acollir-se al Fons d’Ordenació.

La mesura, segons el govern local, permetrà donar viabilitat a la greu situació econòmica que travessen els comptes municipals i ha possibilitat fins ara, disposar de 17.434.658,16 € per fer front a deutes amb proveïdors de serveis que arrossegaven impagaments des de la passada legislatura.

 

El document aprovat amb els vots a favor de PSOE, Més Gandia i Ciutadans i el vot en contra del PP, contempla l’augment dels ingressos, mesures d’estalvi i de contenció de la despesa, com ara la supressió de contractacions estacionals, la reducció d’assignacions als grups polítics o la dissolució de l’empresa pública, a més de la creació d’una Comissió de Control de la Despesa per revisar tots els contractes de l’administració local.

El coordinador general d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha destacat que el document suposa “la plasmació de la nova realitat econòmica financera de l’Ajuntament. És la constatació d’un pla d’ajust coherent per a l’any 2016 i recull la projecció realista i prudent de les despeses i ingressos tal com informen els tècnics municipals. No es tracta d’una declaració d’intencions, s’ha realitzat un treball realista”.

El pla preveu que amb les mesures aplicades el període mitjà de pagament a proveïdors es reduïsca a 60 dies el 2018 i que per a l’exercici de 2019 estiga fixat en 30 dies.

Com a conclusió final Gregori ha destacat l’últim paràgraf de la Intervenció Municipal on s’afirma que “les mesures proposades pel govern municipal són suficients per a la consecució dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa”.

Articles relacionats