EL PERSONAL MUNICIPAL DE GANDIA ES FORMA EN NOVES TECNOLOGIES

El passat 1 d’octubre de 2015, va entrar en vigor la nova Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques amb la finalitat de tenir unes administracions públiques eficients, transparents i àgils. El marc normatiu en què ha anat desenvolupant-se l’actuació de les administracions públiques ha propiciat l’aparició de moltes duplicitats i per tant ineficiències, i és per aquest motiu que es porta a terme el desenvolupament d’aquesta Llei, que sistematitza i defineix les relacions entre les administracions i els ciutadans.

Encara que l’Ajuntament de Gandia va començar a desenvolupar l’Administració Electrònica a principis de l’any 2011, incorporant la signatura-doc i el programa Gestiona, ara es van a instaurar significatius canvis, tant en ampliació dels programes, per tal de donar una major cobertura als ciutadans, com de formes de treballar i nous circuits de documentació. Per aquest motiu, cal fer un seguit de formacions que tindran lloc al llarg de tot l’any 2016 i que comencen en aquest cicle de cursos, que ampliaran els coneixements respecte d’eines a les quals actualment treballa, i altres dies li presentaran mòduls o eines de treball noves.

 

Totes les sessions seran dilluns a la vesprada de 16,30 a 18 hores.

La programació queda de la següent manera:
– 18 d’abril: Presentació la nova seu electrònica, web, actual i presentació del nou projecte, Transparència.
– 25 d’abril.- Eines Informàtiques. Intranet, Programa Àrtic, Projecte d’ofimàtica, Llei d’Interoperabilitat i Arxiu Electrònic.
– 2 de maig.- Gestiona: Nous circuits de tramitació, Signatura electrònica i segell d’òrgan, Gestiona-enviament, Classificació d’expedients, Noves tasques.
– 16 de maig.- Seguretat; Normativa de seguretat i normes d’ús. Xarxa, correu electrònic, internet. Còpies de Seguretat.

Et Pot Interessar