25.4 C
Gandia
Dimarts, 4 octubre, 2022

El Govern descarta actuacions en cap platja valenciana pels desperfectes del temporal Filomena

– Davant les preguntes realitzades per Compromís al Senat sobre les actuacions previstes per pal·liar els danys de la borrasca Filomena, la contestació rebuda pel Govern és que no s’ha detectat danys que justifiquen l’execució d’obres d’emergència

Contestació literal:

Si bé és cert que la borrasca Filomena ha afectat a tot el litoral de la Comunitat Valenciana, cal indicar que no s’han detectat danys en el litoral valencià que justifiquen l’execució d’obres d’emergència, al no complir-se les condicions establides en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

No obstant això, i amb independència de l’anterior, s’informa que la Direcció General de la Costa i la Mar, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, escometrà, amb càrrec al seu pressupost i tal com fa en tot el litoral espanyol, les actuacions necessàries en el domini públic marítim-terrestre.

En aquest sentit, cal destacar que durant l’any 2020 s’ha realitzat una inversió a la Comunitat Valenciana, amb càrrec al programa 456D-Actuació en la costa dels Pressupostos Generals de l’Estat, de 13 milions d’euros, amb la següent distribució provincial:

– Alacant: 2,2 milions d’euros.

– Castelló: 4,4 milions d’euros.

– València: 6,4 milions d’euros.

I, durant 2021, la Direcció General de la Costa i la Mar invertirà el seu pressupost en el control de la regressió de la costa, en la protecció i recuperació de sistemes litorals, en dotacions per a l’accés i ús públic de la costa, en conservació del litoral, en la gestió del domini públic, i en la protecció de la mar.

Per a finalitzar, es recorda que s’estan implementant les Estratègies per a la protecció dels trams de costa compresos entre el Port de Castelló i el Port de Sagunt, i entre el port de València i el de Dénia, atés que són els trams amb majors problemes d’erosió”.

Articles relacionats