26.6 C
Gandia
Dilluns, 4 juliol, 2022

El Govern de Gandia compleix i liquida del pressupost de 2019 en 10 milions d’euros en positiu

– Salvador Gregori: “Estem complint l’Estabilitat Pressupostària, la regla de Despesa i aquest any podrem amortitzar altres 10 milions de deute”

El regidor delegat d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha donat a conéixer el resultat de la liquidació constata que el romanent de tresoreria és de 14,4 milions d’euros en positiu i que el resultat de l’estabilitat pressupostària (diferència entre ingressos i despeses del capítol I al capítol VII) és de 10.060.000 d’euros.

Les xifres de les finances municipals d’aquest ajuntament són concretes i es pot apreciar la constant millora de les xifres des que vam accedir al govern” va declarar Gregori qui va destacar que durant aquest període “hem aconseguit que l’estabilitat pressupostària passe de -21 milions d’euros en 2016 a 10 milions d’euros d’aquest any“.

Sobre el destí del romanent de Tresoreria, regidor delegat d’Economia va explicar que per llei i a causa del Pla d’Ajust, el govern municipal destinarà a amortització de deute la mateixa quantitat que marca la dada de l’Estabilitat Pressupostària, és a dir, més de 10 milions d’euros. “En funció de les possibilitats, podem amortitzar una mica més de deute o destinar la quantitat sobrant a despesa corrent, pagament de sentències o la certificació d’algun dels polígons pendents, entre altres aspectes”.

Fotografia Àlex Oltra, Ajuntament de Gandia

Articles relacionats