19.9 C
Gandia
Dissabte, 18 maig, 2024

El curs baix del Serpis presenta un cabal ínfim que ha afectat al seu ecosistema

– La Madrilla denuncia que la deficient gestió del cabal per part de la Confederació posa en perill al Serpis

Des del passat dimarts 29 de setembre de 2020, el curs baix del Serpis presenta un cabal ínfim si el comparem al que s’ha mantingut durant tot l’estiu. Aquest fet es pot observar a simple vista i segons el seguiment dut a terme per l’Associació Centre Excursionista la Madrilla i l’IES Pare Vitòria d’Alcoi ja afecta negativament a la salut de l’ecosistema fluvial.

Entre els efectes negatius de la repentina davallada del cabal ja s’ha provocat la desconnexió del curs baix del riu per on ja no corre l’aigua i la poca que queda es manté estancada en els gorgs on es concentra la ictiofauna.

En la mateixa línia es pronuncia l’Observatori de qualitat ambiental de l’IES Pare Vitòria d’Alcoi, que ha detectat en la seua expedició científica del passat 30 de setembre, que la superfície coberta per aigua ha disminuït dràsticament, aspecte que ja ha provocat una important mortaldat de macroinvertebrats aquàtics, entre els quals trobem la gambeta de riu (Dugastella valentina).

Des de la Madrilla, “remarquem que aquesta situació que pràcticament es repeteix cada any, ha provocat, el dia 1 d’octubre, la mortaldat de milers de peixos entre els quals es troben espècies protegides i amenaçades com el barb mediterrani (Luciobarbus guiraonis), l’anguila (Anguilla anguilla), la madrilla (Squalius valentinus) o la raboseta (Cobitis paludica), entre molts altres
animals“.

En altres ocasions tant la Madrilla com la Conselleria amb competències en medi ambient, han hagut de realitzar actuacions de rescat d’ictiofauna (principalment d’anguiles) per a reduir els efectes d’una gestió totalment deficient del règim de cabals del Serpis per part de la Confederació.

La Madrilla Riu Serpis 1Per altra part, des de l’associació assenyalen que “considerem molt greu que açò es produïsca en un moment en el qual la quantitat d’aigua acumulada a l’embassament de Beniarrés es troba per damunt de la mitja, amb quasi 14 hm³, i que per tant, els aprofitaments agrícoles fins a l’estiu no es veuen compromesos; sobretot si pensem que acabem de començar la tardor, un dels períodes més importants de pluges en la conca del Serpis junt amb la primavera“.

Cal tindre present que el cabal mínim del riu, no només es troba reconegut legalment i és vital per a l’ecosistema, sinó que a més, el fet de no assegurar-lo afecta negativament a molts altres aspectes que la Confederació, com a garant del domini públic hidràulic, ha de respectar a l’hora de gestionar el règim de cabals, per tal de no malmetre el paisatge, el turisme, el gaudi del riu per les persones, les captures del sector pesquer dels nostres ports, la regressió de les platges, la salut de la població, etc.

Per la qual cosa exigim una gestió eficient dels cabals ambientals i la instal·lació de cabalímetres al curs baix, per tal d’assegurar la salut del riu i una relació harmoniosa entre tots els usos i serveis d’ecosistemes del Serpis“, han finalitzat.

Fotografies propietat de l’Associació la Madrilla

Articles relacionats