16.9 C
Gandia
Dimarts, 30 maig, 2023

El Consell declara Zona Especial de Conservació la serra de la Safor

 

– El Ple del Consell ha aprovat declarar com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) serra de la Safor; Valls de la Marina; Aitana; Serrella; Puig Campana; Bernia, el Ferrer i riu Gorgos.

Així mateix, s’aprova la norma de gestió de les zones especials de conservació serra de la Safor; Valls de la Marina; Aitana; Serrella; Puig Campana; Bernia; el Ferrer i riu Gorgos i de la Zona d’Especial Protecció per als Ocells (ZEP) Muntanyes de la Marina. L’àmbit de la norma de gestió afecta 43.967 hectàrees.

Aquestes normes contenen un programa d’actuacions a desenvolupar per a procurar la conservació dels hàbitats i espècies d’interés quantificat en 827.834 euros.

Tots dos tipus d’espais (ZEC i ZEPA) constitueixen la Xarxa Natura 2000, una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat, que inclou aquelles àrees que en conjunt alberguen una representació rellevant dels hàbitats i espècies d’interés comunitari per a la Unió Europea, així com les espècies protegides a través de la Directiva d’Ocells.

Les normes de gestió són l’instrument tècnic i normatiu que garanteix una adequada gestió d’aquests espais.

La mesura aprovada presta una especial atenció a la compatibilitat entre les activitats humanes -entre elles, l’agricultura de muntanya o les activitats recreatives i turístiques ordenades- i la conservació dels hàbitats i espècies i, en general, dels rellevants valors ambientals presents en la zona.

Aquest aspecte, que va ser objecte de diverses al·legacions durant la fase d’exposició pública del document, ha sigut expressament tingut en compte en la redacció final de la norma, part de l’àmbit de la qual va patir, a més, els efectes de l’incendi forestal de la Vall d’Ebo d’agost de 2022, per la qual cosa l’aplicació de les mesures previstes en el document contribuirà a la restauració d’aquesta.

Amb aquest decret es continua avançant en el compliment del calendari de declaració de les ZEC exigit per la Unió Europea.

Articles relacionats