25.6 C
Gandia
Dilluns, 15 abril, 2024

El cobrament d’una reserva ha de contemplar l’anul·lació sense càrrec per motius relacionats amb Coronavirus

 

Davant el creixent cobrament de reserves per taula durant les celebracions nadalenques, OCU adverteix que han de contemplar la possible anul·lació i el seu reembossament per causa de força major, com ho seria el coronavirus (no sols per contagi, també per contacte directe o altres situacions de risc).

OCU ofereix 10 consells bàsics per a evitar problemes en les eixides de restauració aquest nadal. A més, recomana sempre revisar la factura i, en cas de problemes, demanar el full de reclamacions.

Els preus de l’hostaleria poden pujar durant el Nadal i no sempre estan justificats. A més, enguany s’ha posat de moda un nou cobrament, com és la reserva anticipada de taula. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix dels problemes més freqüents i els drets que assisteixen als consumidors.

És legal cobrar anticipadament per una reserva de taula, però el seu cost ha de descomptar-se després del preu final. A més, ha de contemplar l’anul·lació i reembossament per causa de força major, com és, entre altres malalties, el coronavirus; no sols per la malaltia declarada, també per contacte directe o altres situacions on la prudència recomane no presentar-se en l’establiment.

Poden cobrar-se suplements per terrassa, sempre que s’informe d’això. L’ideal seria desglossar el seu cost, no assumir-lo com un percentatge sobre el preu base.

Continua sent legal cobrar un suplement per mesures Covid per a netejar o desinfectar, però a més d’informar prèviament, el seu cost ha de ser ajustat i proporcional: repartit entre l’hostaler i el client.

Si s’ofereix un aperitiu no sol·licitat, és aconsellable preguntar si és gratis. És legal cobrar-ho sempre que aparega detallat en la llista de preus, el mateix que el pa.

Els peixos, carns i mariscos amb preu en la carta segons mercat, han d’incloure una base o un pes de referència que permeta al consumidor conéixer el preu aproximat.

Si s’ofereix un producte fora de carta, haurà d’informar-se explícitament del seu preu, en cas contrari el consumidor pot negar-se a pagar-lo i oferir a canvi el pagament d’un plat similar que conste en la carta de preus.

L’aigua d’aixeta es pot cobrar, sempre que aparega detallada en la llista de preus. OCU reclama una llei nacional que obligue a oferir-la de manera gratuïta i complementària a l’aigua envasada.

Cobrar pel servei de taula o pel cobert és il·legal. Està implícit en el mateix servei d’hostaleria.

Els preus assenyalats s’entenen com a finals i complets, inclòs l’IVA. Si no s’inclou aquesta taxa, ha d’advertir-se clarament i expressament.

L’establiment està obligat a entregar tiquet o factura sempre amb detall de tots els productes. És imprescindible en el cas que després el consumidor decidira reclamar o patira una intoxicació.

Abans de pagar convé acarar la factura detallada. En cas de problemes, OCU posa a la disposició dels consumidors una plataforma en línia en el seu web

https://www.ocu.org/reclamar que permet reclamar a les empreses de manera senzilla i, en molts casos, solucionar els seus problemes. Així mateix, recorda que el consumidor també pot sol·licitar el full de reclamacions i detallar el motiu de la queixa. Si es neguen a donar-li-la, pot avisar-se a la policia municipal.

Articles relacionats