20.7 C
Gandia
Dissabte, 18 maig, 2024

Educació impulsa el pla “Professional Acredita’t!”

– Educació facilitarà que 24.000 persones sense titulació acrediten la seua competència professional

– Més de 160 centres d’FP obriran un procés permanent d’acreditació amb 2.000 docents que faran l’acompanyament i l’orientació

– Aquesta actuació és molt important en un marc europeu en què el 85 % dels llocs de treball exigiran un mínim de qualificacions professionals

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha preparat un procés permanent per a l’avaluació i l’acreditació adquirides, a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, a aquelles persones que no tinguen cap títol formatiu.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha destacat que “mitjançant aquest procés facilitem que moltes persones, amb experiència laboral però sense cap titulació, tinguen l’oportunitat d’obtindre una qualificació professional, la qual cosa permet que tinguen més opcions d’ocupabilitat si estan buscant feina o accedir a llocs de treball amb millors condicions”, i ha continuat: “L’acreditació, a més, obri moltes portes perquè aquestes persones vegen factible iniciar itineraris formatius. D’aquesta manera poden completar la seua experiència amb estudis d’FP de la seua rama de coneixement perquè tenen ja, fins i tot, mòduls convalidats”.

El titular d’Educació ha insistit en “la importància d’aquesta mesura. L’impuls decidit que li donem és fonamental per a la creació i el manteniment d’ocupació de qualitat. L’horitzó europeu immediat marca que el 85 % dels llocs de treball requeriran algun tipus de qualificació. Per aquest motiu, la inversió que fem en aquesta campanya perquè les valencianes i els valencians que reunisquen els requisits acrediten la seua experiència professional és molt important, perquè només amb aquestes mesures aconseguirem una transformació del model econòmic valencià, ara més necessari que mai, i unes millors condicions laborals per a les valencianes i els valencians”.

La Conselleria d’Educació s’ha posat com a objectiu facilitar l’avaluació i l’acreditació d’experiència professional de 24.000 persones entre enguany i l’any que ve perquè obtinguen aquesta qualificació professional, gràcies a un desplegament de mitjans avaluadors que compten amb una inversió de 18 milions d’euros captats dels fons del Programa de cooperació extraordinari per a actuacions del Pla de Formació Professional per al creixement econòmic i social i l’ocupabilitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Segons Marzà: “Estem parlant de persones fonamentalment vinculades als àmbits laborals de la seguretat i les emergències, l’atenció a les persones, el sector industrial i del manteniment, el sector agrícola i ramader i el sector del turisme i la restauració, que ara podran millorar les seues possibilitats d’inserció laboral mitjançant un certificat de professionalitat i, si ho desitgen, formar-se més per a completar un títol d’FP”.

Més de 160 centres educatius d’FP de tot el territori ja han sol·licitat participar en el programa per a informar i acompanyar les persones que reuneixen aquestes condicions. En aquest acompanyament i orientació s’implicaran de forma voluntària més de 2.000 professors i professores d’FP, que ja treballen en l’FP i que percebran de manera periòdica una compensació econòmica equivalent a la prevista per l’assistència a comissions o tribunals avaluadors.

El personal assessor i avaluador estudiarà totes les evidències presentades per les persones aspirants i, a partir d’ací, emetrà un informe sobre les unitats de competència professional que considera que s’han adquirit i de quines han de ser contrastades, si és necessari, amb una prova. Aquest informe inclourà també un itinerari per a la persona aspirant amb les possibilitats de formació perquè puga acreditar les unitats de competència sol·licitades i que no hagen quedat demostrades, així com la formació que ha de seguir per a completar un títol d’FP o certificat de professionalitat.

Avantatges acreditació competències professionals

Els avantatges d’acreditar la competència professional són múltiples, perquè permet que les persones sense titulació acadèmica puguen evidenciar les seues competències i que es valore la seua experiència laboral amb l’ajuda de diferents professionals.

També és important saber que es tracta d’una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l’Estat. A més, cal no oblidar que les acreditacions orienten a la consecució d’un certificat de professionalitat que pot millorar les possibilitats d’ocupabilitat de les persones i, fins i tot, augmentar-les considerablement, amb un pla de formació individualitzat que complete o incremente les competències professionals, o amb la possibilitat d’iniciar un itinerari formatiu reglat encaminat a l’obtenció d’un títol de Formació Professional.

Les persones interessades en aquest procediment permanent d’acreditació de les competències professionals tenen tota la informació al seu abast tant en la web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com en la resolució que s’ha publicat hui en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ ( i en els més de 160 centres d’FP que participaran en aquest programa permanent d’acreditació de les competències professionals. La llista dels centres acreditats es penjarà en els pròxims dies en l’esmentada web de les qualificacions professionals.

Per a accedir a la fase d’assessorament s’ha de pagar una taxa única i per a accedir a la fase d’avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada. No obstant això, estaran exemptes del pagament d’aquestes taxes totes aquelles persones inscrites com a demandants legals d’ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.

Igualment, tenen dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra les persones contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. La informació sobre l’imprés per a abonar les taxes, així com l’import d’aquestes, es facilitarà oportunament en la web de Qualificacions Professionals d’Educació de la Generalitat.

Nivells d’acreditació existents

El procediment s’inicia amb l’assessorament al candidat o candidata perquè evidencie la seua competència professional, adquirida per formació formal i no formal i per l’experiència laboral, davant d’una comissió avaluadora que certifica les destreses adquirides.

Les unitats de competència consten de tres nivells d’acreditació: el nivell I és aquell que recull un conjunt reduït d’activitats laborals relativament senzilles; el nivell II engloba la capacitat d’utilitzar instruments i tècniques propis que requereixen coneixements dels fonaments tècnics i científics de l’activitat professional i capacitats de comprensió i aplicació del procés; el nivell III exigeix el domini de diverses tècniques i comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat.

Les persones aspirants a acreditar la seua competència professional han de tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a les de nivell I.

En el cas de l’experiència laboral mínima relacionada amb les unitats de competències professionals que se sol·liciten cal justificar en els últims 15 anys anteriors a la inscripció en el procediment almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, per a unitats de competència de nivell II i III. I per a unitats de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.

Pel que fa a la formació no formal, cal justificar en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en el procediment almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es vol acreditar prevegen una duració inferior, s’hauran d’acreditar les hores establides en aquests mòduls.

Articles relacionats