DÈFICIT DE DEMOCRÀCIA A GANDIA

1. Introducció.
A Gandia, igual que en tots els ajuntaments espanyols, el poder municipal es tria per un procediment plenament democràtic. Els ciutadans escullen als seus representants pel sistema de vot directe a les candidatures tancades i bloquejades dels diferents partits, amb l’única correcció de la barrera del 3% dels vots necessaris per a entrar en el repartiment. L’elecció de l’alcalde es realitza de forma indirecta per votació entre els regidors electes. Aquest procediment és clarament democràtic, encara que podria millorar-se introduint altres mecanismes com a llistes obertes, elecció directa de l’alcalde o segona volta. Encara que el debat sobre la llei electoral és important, l’objecte d’aquest escrit no és plantejar modificacions sobre la forma d’elecció, sinó aprofundir en altres aspectes del que entenem que hauria de ser un govern local plenament democràtic, que propicie una societat més oberta i participativa.

El bescantat deute públic. Sí o no?