C’S INSTA AL GOVERN DE GANDIA A RECLAMAR EL CÈNTIM SANITARI PER A REDUIR EL DEUTE

L’any 2002 algunes comunitats autònomes van decidir aplicar un tribut especial sobre els combustibles, l’anomenat “Cèntim Sanitari”, que tenia com a finalitat recaptar 1 cèntim d’euro per cada litre de combustible, a fi d’invertir en infraestructures sanitàries.

L’any 2014 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara el “Cèntim Sanitari” il·legal, la qual cosa implica l’obligació de l’Estat de retornar tot el recaptat indegudament, encara que la legislació tributària estipula que als 4 anys l’exercici fiscal prescriu, el que només donava marge a retornar allò cobrat entre 2010 i 2012, any en què es deixa d’aplicar el “Cèntim Sanitari”.

Ara una nova sentència, aquesta vegada del Tribunal Suprem, dictamina que l’Estat ha de retornar el “Cèntim Sanitari” íntegre, és a dir, des que va començar a cobrar-se l’any 2002, quedant sense efecte la prescripció d’exercici fiscal per a aquest cas.

 

Una vegada coneguda la notícia, i sabent que l’Ajuntament de Gandia disposa d’una àmplia flota de vehicles amb motor d’explosió, el Grup Municipal C’s Gandia insta al Coordinador General d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, al fet que amb la major celeritat reunisca totes les factures de combustible i inicie els tràmits pertinents a fi que l’Estat reintegre a aquesta ciutat allò abonat de forma indeguda a les arques de l’Estat.

La quantia no és poca, tenint en compte que l’Ajuntament de Gandia compta amb 16 vehicles, 12 motocicletes, 4 scooters, 3 *quads i 1 furgoneta, en la flota de vehicles policials, així com vehicles per als encarregats de manteniment, calderes de gasoil en centres esportius, vehicles i eines de jardineria, entre uns altres.

«Creiem que l’import d’aquest tribut estatal ha d’utilitzar-se íntegrament en reducció del deute municipal», ha declarat Maximiliano *Doncel, assessor del grup municipal C’s, per a qui “la situació de Gandia no està com per a regalar els diners”.

Et Pot Interessar