Un correfocs i una cordà clausuren la IV Trobada de Focs Tradicionals de Potries

Potries ha estat este diumenge la seu de la quarta edició de la Trobada de Jocs Tradicionals, una jornada organitzada per l’Associació d’Amics de la Cordà de Potries i la Federació d’Agrupacions CRE (Colla de Recuperacions Extraordinàries de València), federada a FEDERCRE, amb el suport de l’Ajuntament de Potrie.

Al llarg de tot el diumenge, a més de diverses activitats complementàries i de trobada de les pròpies entitats, s’ha celebrar una una exposició sobre la història d’aquestes manifestacions, amb el suport del Museu Valencià d’Etnologia, i  una mostra de les 4 manifestacions festives reconegudes: despertà, passejada, correfoc i cordà“.

Les agrupacions CRE, com l’A. Amics de la Cordà de Potries, son entitats sense ànim de lucre,que s’organitzen a diferents municipis per poder acomplir amb la reglamentació vigent en matèria d’explosius i focs d’artifici no professionals i “poder mantenir les manifestacions de caràcter cultural, que  formen part de la nostra tradició com a pobles i de forma general com a  valencians, com ara les despertaes, les passejades de foc, els correfocs o les cordaes. La reglamentació vigent només permet la celebració d’aquests característics actes ludicofestius sempre que hi haja una organització de CREs (Consumidors Reconeguts com a Experts), que haja format als seus membres amb cursos homologats per la Generalitat Valenciana, i que organitzen els events amb uns criteris preestablerts i amb una direcció i control per par dels Responsable de Grups CRE“, explicava el President de l’Associació d’Amics de la Cordà de Potries, Jesús Gras.

Amb l’objectiu de mantenir les tradicions locals, com ara la cordà a Potries, es varen formar aquestes entitats, a tot arreu del territori valencià que prompte decidiren la necessitat de formar una federació, FEDERCRE, que “permetera coordinar-se i aglutinar forces per a ser representatius davant les administracions:, autonòmica i espanyola, per tal de reglamentar usos de caràcter etnocultural dels esdeveniments pirotècnics i mantenir les tradicions locals vives i en essència les nostres festes. Les falles de València no serien el mateix sense les despertaes, i les nostres festes sense les codaes, i precisament aquesta unió d’esforços ha aconseguit una reglamentació específica que permeta mantindre viva una part de la nostra història”, comentava Gras.

Et Pot Interessar