21.5 C
Gandia
Dilluns, 29 maig, 2023

Convocat el concurs de la XXVI edició dels Premis Aissa 2023

L’Associació per a la Investigació Sanitària a La Safor (AISSA), convoca el concurs per tal de premiar els millors treballs científics d’investigació sanitària

1. Podran concórrer als premis tots els professionals sanitaris que treballen al Departament de Salut de Gandia. La meitat dels signants, com a mínim, deuen realitzar la seua activitat professional a l’àmbit comarcal. Serà imprescindible adjuntar acreditació de la publicació/presentació dels treballs presentats. Cap dels treballs podrà optar a més d’un premi.

2. Es convoca un premi i un accèssit al millor article científic mèdic, dotats, respectivament, amb 500 i 300 € cadascun. Els treballs que opten a premi, deuran haver-se publicat en revistes mèdiques o d’infermeria, estatals o estrangeres, durant l’any 2022.

3. Es convoca un premi i un accèssit a la millor comunicació científica, dotat amb 300 i 100 € cadascun. Els treballs que opten a premi, deuran haver-se comunicat en congressos o reunions de les diferents societats mèdiques o d’infermeria, estatals o estrangeres, durant l’any 2022.

4. Es convoca un premi al millor cas clínic, dotat amb 100 €. Els treballs que opten a premi, deuran haver-se comunicat en congressos o reunions de les diferents societats mèdiques o d’infermeria, estatals o estrangeres o publicats en revistes científiques o mitjans assimilables, durant l’any 2022.

5. Els treballs (articles, comunicacions i casos clínics) que concursen es remetran a la secretaria d’AISSA per via telemàtica (aissa_secretaria@yahoo.es) en format PDF acompanyat del certificat o còpia de l’índex de la revista i especificant a quina modalitat concorren.

6. L’adjudicació del premi es farà per un jurat format per persones de reconeguda solvència científica, designades per la junta directiva d’AISSA, actuant com a secretari un membre de la junta directiva d’AISSA que presentarà acta de la resolució. Cap membre del jurat podrà ser autor o coautor dels treballs o comunicacions presentades.

7. El termini de presentació finalitza a les 14 hores del dia 30 de desembre de 2022.

8. A criteri del jurat, els premis podran quedar deserts, tenint la resolució, en qualsevol cas, el caràcter d’inapel·lable.

9. Els premis s’exposaran en la pàgina web d’AISSA (www.aissa.es) en format pdf.

10. La quantia del premi es lliurarà al primer signant o persona en la qual delegue.

11.Els premis es donaran a conéixer a l’acte d’entrega que serà el 2 de març de 2023 a la vesprada, de forma presencial si les circumstàncies epidemiològiques ho permeten. La signant dels treballs o projectes d’investigació deuran preparar una exposició de 5 minuts de durada per a la seua presentació si s’escau. En el cas que no estiga present ningú de l’equip premiat, el premi s’adjudicarà al següent segons la llista de puntuació del jurat.

Articles relacionats