Una comissió coordinarà la prestació de serveis entre els diferents departaments de Gandia

El coportaveu del govern de Gandia, Jose Manuel Prieto, i el regidor delegat de Gestió Responsable del Territori, Xavier Ródenas, han informat de la posada en marxa de la comissió de coordinació i seguiment dels diferents serveis públics que l’Ajuntament de Gandia presta a la ciutadania incorporant paràmetres d’eficàcia, eficiència i qualitat en la seua gestió per poder dur d’una manera transversal, una supervisió i seguiment dels diferents expedients.

L’organisme estarà presidit per qui té la competència en la matèria, el regidor delegat de l’àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, Jose Manuel Prieto.

A més, comptarà amb 5 vocals que seran la vicealcaldessa, Lorena Milvaques; el coordinador general d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori; el secretari i interventor municipals a més del lletrat titular de l’Assessoria Jurídica o un funcionari / a adscrit al departament de Serveis Jurídics.

Finalment, el secretari de l’organisme serà el cap de serveis de Gestió Administrativa.

“Simplificarem la càrrega burocràtica i els expedients que es posen en marxa i es resolen. Tota l’acció de govern es coordinarà setmanalment en aquest organisme on també estan representats els tècnics municipals” va declarar Jose Manuel Prieto.

Amb aquest nou organisme, pioner a la Comunitat Valenciana, des de l’executiu es pretén promoure i impulsar la prestació dels serveis públics municipals amb eficàcia, eficiència i qualitat, optimitzant els recursos disponibles. D’altra banda, també s’aconseguirà agilitzar i coordinar la gestió administrativa pels diferents departaments i àrees municipals dels expedients, resolucions, actes i acords municipals, en el marc de la regulació establerta en l’ordenament jurídic vigent.

Les funcions de l’organisme seran la coordinació, el seguiment i l’avaluació, si escau, dels plans, projectes, programes i / o expedients que afecten diverses àrees i departaments municipals; la implementació de tècniques operatives de gestió i control de caràcter transversal com a eina comú de treball en equip; la unificació de metodologies de treball en les diferents àrees i departaments, i la identificació, diagnòstic, anàlisi i seguiment de problemes quotidians de funcionament municipal en àmbits de caràcter normatius, administratius, procedimentals, informàtics, tecnològics i de comunicació.

Sobre aquest tema, Jose Manuel Prieto afirma que “aquest nou organisme, que mai havia existit en aquest ajuntament i que és pioner a la Comunitat, ens permetrà realitzar el seguiment de la contracta, optimitzar-les i fer el que portem fent tota la legislatura: fer més amb menys tot i la situació que hem heretat. Es tracta d’un nou pas cap a l’excel·lència en la gestió que buscarà que cada euro que aquest govern adjudique siga utilitzat de manera eficient”.

Gestsió forestal

 

Per la seua banda, Xavier Ródenas ha explicat que durant la reunió s’ha aprovat que el consistori sol·licite ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible que ha posat en marxa la Generalitat.

“Després de 15 anys de precarietat sense dotació pressupostària per part de la Generalitat i tenint en compte que Gandia forma part del 20% dels ajuntaments que tenen un pla de prevenció forestal en marxa. La Generalitat ajudarà a ajuntaments com el nostre que sí que ho tenen”.

El regidor de Gestió responsable del Territori ha informat que el consistori ha sol·licitat dos ajuts. Una primera de 8.000 € per adquirir maquinària i una altra de 20.000 € destinada a crear tallafocs auxiliars per seguir millorant trams en zones com el Parpalló Borrell o alguna urbanització del terme municipal. “Els incendis se solucionen amb prevenció i a l’hivern i això és el que farem amb aquest programa. Esperem que els treballs s’inicien com més aviat “va declarar Ródenas.

Altres acords dels quals s’ha informat han estat diferents ajudes i subvencions a col·lectius i entitats. S’han aprovat ajudes a la Comunitat de regats de la Marjal (4.000 €); l’Associació de Parkinson (11.335€); la UNED (60.000 €); i el CIG de la Universitat de València (26.160€). Per últim, s’ha sol·licitat la inscripció de l’Ermita de Martorell com a Bé de Rellevància Local per accelerar el procés de sol·licitud de fons a altres administracions que permeten realitzar treballs de millora i manteniment de l’edifici.

Et Pot Interessar