20.1 C
Gandia
Dilluns, 27 maig, 2024

CCOO rebutja les mesures de la Conselleria de Sanitat en matèria de gestió de recursos humans

“Les mesures, presentades hui en Taula Tècnica, lluny de resoldre els problemes, promouen la desincentivació entre el personal i permeten pèrdua de drets fonamentals” assenyalen des de CCOO.

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, FSS CCOO-PV, entén que són necessàries mesures excepcionals que asseguren els recursos necessaris davant un possible agreujament de la situació actual. “Però l’excepcionalitat d’aquestes mesures no pot posar en risc en cap moment la salut de les i els professionals ni la derogació de drets essencials relacionats amb la conciliació de la vida laboral i familiar”.

“Ens referim sobretot a les mesures que fan referència a la possibilitat de la modificació, si fora necessari, del règim de jornada, permisos i vacances del personal possibilitant jornades exhaustives i sense possibilitat de descans setmanal”. En concret, obri la possibilitat de realitzar jornades diàries exhaustives de 14 hores de forma continuada i sense possibilitat de descans mínim setmanal, posant en greu risc la mateixa salut del personal i la qualitat de l’assistència sanitària.

També es contempla en aquest apartat la possibilitat de la suspensió de les reduccions de jornada, que tenen com a finalitat la cura de familiars dependents i que seran les víctimes col·laterals de la pèrdua d’un dret tan essencial com és el dret a ser cuidat.

” Retraiem també a la Conselleria de Sanitat la seua incapacitat o falta d’interés a donar una solució en la pròrroga en les mateixes persones dels nomenaments del personal funcionari de reforç de Salut Pública al contrari del que ha succeït amb el personal estatutari. Aquest personal està sent destituït i cobrint aquests llocs amb nou personal de la Borsa de Treball, després d’haver fet una gran faena i adquirida experiència en la detecció i seguiment de les transmissions” destaquen des de CCOO.

La Conselleria, a través d’aquestes mesures, no reconeix la dedicació i professionalitat del personal i, a més, fomenten la desincentivació i la fugida de professionals.

Per a CCOO, “el personal no ha de veure’s obligat a suportar, a costa de la seua salut, les deficiències estructurals de la plantilla del sistema sanitari i li correspon a la Conselleria fer un exercici de sensibilitat i reconeixement cap a aquests professionals amb la modificació del text de la resolució amb l’objectiu de fer compatibles la cobertura assistencial amb el respecte a la salut i els drets bàsics del personal”.

També destaca CCOO que “la Conselleria ha pres nota de les aportacions i presentarà un nou document per a la seua aprovació, si escau, en la Taula Sectorial que es convocarà el pròxim dia 9 de novembre. Esperem que retire de la seua proposta totes aquelles mesures que són lesives per a la salut, condicions de treball, drets del personal i que garantisca les necessitats assistencials”.

Articles relacionats