15 C
Gandia
Diumenge, 3 desembre, 2023

Bellreguard posa el seu gra de sorra per reduir les emissions

L’Ajuntament de Bellreguard està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES), que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el compromís de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) més enllà del 40% per l’any 2030 respecte al 2005. A més, aquest compromís inclou l’obligació d’avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una estratègia d’adaptació.

El PACES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, una iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i al qual l’Ajuntament de Bellreguard s’hi va adherir de manera voluntària l’11 de maig del 2016.

El procés d’elaboració del PACES, que es realitzarà en diferents fases i que està subvencionat per la Diputació de València, es va iniciar al mes de febrer amb una reunió dels representants del municipi, els representants de la Diputació de València i l’equip que donarà assistència tècnica al municipi.

La primera fase, que consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals, servirà per a definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Així, en una segona fase, es definiran accions de mitigació tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tan diversos com el foment de la mobilitat, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats del municipi davant del canvi climàtic, per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie d’accions que permetran incrementar la resiliència del poble de Bellreguard davant dels riscos identificats.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PACES, tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals, i, per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

Articles relacionats