23.3 C
Gandia
Dissabte, 2 juliol, 2022

Compromís +´ Gandia unida demana més inversions i la millora del servei de Rodalia València

El Grup Municipal de Compromís +´ Gandia unida vol destacar la nefasta gestió del servei de Rodalia València (RENFE), format per sis línies i 66 estacions, que ara com ara es troba en una situació insostenible de cara a les usuàries que fan ús d’aquest.

Des de Compromís +´ Gandia han volgut fer la següent valoració:

Desenes de gandians i gandianes agafen el tren diàriament per desplaçar-se, fent ús de la línia C1 que va des de València fins al nostre municipi, Gandia. Són, principalment, joves estudiants o treballadores que constantment pateixen les deficiències d’aquest servei. Totes elles denuncien els continus retards i cancel·lacions tant a la línia C1 com a la resta de la xarxa de Rodalies. Aquesta línia, que finalitza en Gandia, és una de les més utilitzades per la nostra ciutadania i la qual compta amb un material obsolet, vagons amb mínima capacitat en hores puntes i serveis baix mínims en més d’una ocasió.

Tot açò ha suposat, en el seu conjunt, que el percentatge de retards i anul·lacions dels trens valencians siga el més alt de tot l’Estat espanyol: En el primer trimestre de 2019, un 13% dels trens arribaven tard i, altres, se suprimien directament (5,2%). Aquesta greu situació ha provocat la mobilització de milers d’usuàries entorn de diverses plataformes i associacions, entre les quals es troba la Plataforma d’Indignats amb Renfe de la que formen part moltes gandianes i la qual reclama, a més d’una millora dels serveis, una implicació de tots els Ajuntaments afectats aprovant mocions en suport a les seues reivindicacions.

Amb aquesta moció volem posar damunt la taula xifres que corroboren aquestes deficiències, i també les molèsties personals que pateixen desenes d’usuàries gandianes quan decideixen fer ús d’aquest servei i han de sacrificar, a més de la seua butxaca, conseqüència dels preus desorbitats, el seu temps, confort i seguretat. Especialment les joves, sovint, denuncien l’incompliment de diverses normatives, com ara la de capacitat del vagó o la d’evacuació en cas d’emergència. A més a més, reivindiquen una major freqüència de trens i el compliment dels horaris, ja que resulta impossible per a moltes poder planificar-se el seu dia a dia si els seus desplaçaments depenen del servei de Rodalies.

D’altra banda, RENFE continua sense adaptar la totalitat de la seua flota ni eliminar les barreres arquitectòniques a les seues estacions, una reivindicació quasi històrica de les associacions de persones amb mobilitat reduïda, que exigeixen un tracte en igualtat de condicions.
Es tracta, per tant, d’un conjunt de reivindicacions que a la fi dificulten, per una part, els desplaçaments de milers d’usuàries i el seu benestar, i per altra, el compliment de les premisses ecològiques del govern municipal, un del compromís del qual és fomentar el transport sostenible amb el medi ambient”.

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Gandia manifesta:

Primer-. El Govern central ha de dotar unes partides pressupostàries suficients per a recuperar les inversions que s’han escatimat durant anys i, alhora, controlar que aquestes s’executen per tal de millorar el servei de Rodalia València de RENFE/Adif.

Segon-. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (antic Ministeri de Foment) ha de prioritzar la inversió en la millora de les línies de Rodalia Renfe per a destinar recursos de personal, infraestructures i manteniment (electrificació de totes les línies en tots els trajectes, prolongar les línies per a connectar ciutats/zones amb alta densitat de població).

Tercer-. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha de procedir a una reducció general en els preus de tots els títols de transport; que l’abonament de 10 viatges tinga una vigència anual en lloc de mensual i que s’oferisquen altres modalitats de bitllets destinats a les persones que fan ús del transport ferroviari en els seus desplaçaments als llocs de treball o estudi.

Quart-. Ell Govern central ha de mantindre oberts els torns de validació de bitllets en “hores punta” per tal d’evitar l’acumulació de gent a l’estació (Estació Nord principalment), per tal que la circulació de viatgeres es produïsca de manera més àgil i segura.

Cinqué-. El Govern central ha de procedir a l’eliminació de barreres arquitectòniques tant a les estacions com en el material rodant, facilitant així l’ús d’aquest servei per part de les persones amb mobilitat reduïda.

Sisé-. El Govern central ha d’establir un únic canal centralitzat i coordinat d’informació a l’usuari de Renfe/Adif, de manera que es puguen conéixer les incidències del servei de forma més eficient i poder rebre per part del servei de manera regular de les incidències que puguen alterar l’horari establit, tant per megafonia de l’estació com per megafonia del mateix tren, panells informatius i xarxes socials.

Setè-. El Govern central ha de portar a terme una correcta coordinació entre les entitats Renfe i Adif per al compliment dels horaris i per poder informar puntualment de les incidències que s’ocasionen i puguen provocar l’incompliment d’aquests.
Huitè-. El Govern central ha d’instal·lar un canal oficial online unificat de suggeriments/reclamacions de Renfe/Adif.

Nové-. El Govern central ha de garantir un bon servei de transport ferroviari de rodalia per tal d’ajudar a respectar el medi ambient i a contribuir al benestar de les persones.

JordiEstevan 2296

 Maria Reig (Esquerra Gandia), Josep Alandete (Compromís), Irene Perales (EUPV Gandia) i Martha Domenech EUPV Gandia)

Foto: Jordi Estevan,

Articles relacionats