25.6 C
Gandia
Dilluns, 15 abril, 2024

Xeresa ja té pressupostos municipals per a 2023

– El ple de l’Ajuntament de Xeresa aprova un pressupost municipal de 2.140.735 € per a l’any 2023

– Amb un increment del 50% per a manteniment, reparació i conservació d’instal·lacions municipals, infraestructures rurals, parcs i jardins i vies públiques

El Ple de l’Ajuntament de Xeresa va aprovar el pressupost municipal per a l’exercici 2023 per un import de 2.140.735 € amb els vots a favor de Compromís i els vots d’abstenció del Partit Popular.

Dilluns 5 de desembre es va realitzar la sessió extraordinària del Ple per a l’aprovació del Pressupost Municipal de l’exercici 2023 per un import total de 2.140.735 € amb el dictamen favorable per comissió d’hisenda realitzada el 30 de novembre.

El Pressupost va ser aprovat amb els 7 vots a favor del grup Compromís i els 4 vots d’abstenció del Partit Popular.

L’Alcaldessa, Anabel Peiró, va fer una exposició de les principals línies pressupostàries centrant-se en l’estat de les despeses. S’han incrementat en un 50% les partides necessàries per a fer front al manteniment, reparació i conservació d’instal·lacions municipals, infraestructures rurals, parcs i jardins i vies públiques amb la finalitat de millorar els serveis per a tot el veïnat.

Aquest augment de disponibilitat de crèdit ve marcat per una reducció del deute d’un 10% i per una pujada dels ingressos marcada per la previsió d’un increment del 25% de transferències corrents d’altres administracions i organismes respecte a l’exercici 2022. A més s’ha previst com en la resta d’exercicis anteriors la consignació de la partida d’acció social i aquelles partides que ens permeten realitzar activitats educatives als centres educatius, activitats culturals i esportives per a tota la població.

Articles relacionats