Xeresa destinarà part del romanent de 2017 a equipaments esportius

La regidora d’hisenda de Xeresa, Anabel Periró, ha presentat este dimecres 28 de març al ple de la corporació la liquidació del pressupost del 2017 ,exercici en el que per primera vegada l’Ajuntament acompleix amb tots els tres requisits legals establerts a la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera: la regla de la despesa, l’estabilitat pressupostària  i el nivell d’endeutament.

En els darrers dos exercicis s’ha baixat el nivell d’endeutament a un 62,49%, prou per davall del valor establert pel ministeri del 75%. Una vegada aconseguit este objectiu, l’Ajuntament ha posat com a meta reduir el període mitjà de pagament.

El resultat pressupostari ha estat positiu amb un import de 750.518€ i un romanent de tresoreria de 14.456€ que es destinaran a ajustos de partides pressupostàries.

Vot a favor de Compromís i abstenció del PP

En una altre punt es va sotmetre a votació una modificació pressupostària per destinar 11.200€ del romanent (sobrant) del pressupost del 2017 per a la creació d’un parc de calistènia  (aparells de gimnàstica exterior) i la dotació de màquines per al gimnàs municipal. La proposta de la Regidora d’Hisenda va ser aprovada gràcies als vots a favor dels regidors de Compromís mentre que els regidors PP es van abstenir.

Et Pot Interessar