Una UTE de tres empreses es farà càrrec de la gestió del centre esportiu del Grau per quinze anys

La UTE formada per Valoriza Serveis Mediambientals SA, Grup de Gestió Esportiva Progrés SL, i Outdoor Esport, Aventura i Natura SL, ha resultat l’adjudicatària del contracte de gestió per a l’explotació del Centre Esportiu del Districte del Grau, tal com es va acordar durant la Junta de Govern del passat 10 de juliol on es va acordar la posada en marxat l’expedient de contractació, que té una de durada de 15 anys sense possibilitat de pròrroga.

Es tracta d’un contracte on la licitació es va fer pública el passat 15 de juliol al Diari Oficial de la UE. Finalitzat el termini van ser tres les propostes presentades. Dos en forma d’UTE i una altra a càrrec d’una mercantil, ha informat el coportaveu del Govern, José Manuel Prieto.

Després de la celebració de tres Mesas de contractació i d’analitzar els corresponents informes emesos pel tècnic responsable d’Activitats i Instal·lacions Esportives, l’última mesa de contractació celebrada el 28 de setembre va establir la taula final de puntuació de les tres empreses licitadores, sent la UTE formada per Valoriza Serveis Mediambientals SA – Grup de Gestió Esportiva Progrés SL – Outdoor Esport, Aventura i Natura SL, la que millor puntuació va obtenir en aconseguir un total de 90 punts sobre 100 possibles.

Sobre els preus del servei, el regidor ha informat que hi ha 20 modalitats diferents de preus per adaptar-se a les necessitats de la ciutadania que van des dels 28 € al mes per a jubilats als 34 € per a adults. També es contemplen entrades diàries, abonaments de 10 sessions, quota familiar o el preu dels diferents cursets que l’empresa realitzarà al llarg de l’any. Per als usuaris habituals també hauràn abonaments anuals, el pagament dels quals es pot fer de manera fraccionada fins a 12 quotes.

Prieto destaca que dins del pla de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions, l’empresa adjudicatària va presentar una proposta basada en activitats per a totes les edats, persones amb discapacitat, programes específics d’activitats aquàtiques a més de comprometre a renovar la maquinària de les sales de fitness i musculació almenys tres vegades durant la durada del contracte per un import proper als 600.000 €; establir un sistema de depuració basat en la hidròlisi de l’aigua i la ionització del coure per desinfectar l’aigua de forma ecològica (30.000 €); o millorar el sistema de captació d’energia solar a més d’augmentar l’eficiència energètica, entre altres aspectes.

En el cas d’aquesta adjudicació, el cànon anual que aportarà l’empresa a canvi de l’explotació de les instal·lacions és de 115.200 €.

Amb aquesta adjudicació, solucionem l’explotació d’un centre que vam rebre de la passada legislatura en pèssimes condicions. Una instal·lació esportiva en què durant una legislatura sencera no es va realitzar tasca de manteniment alguna, el que ens va obligar a tancar les seues portes durant mesos per procedir a una reforma en què invertim més de 300.000 €. A més, regularitzem l’explotació del centre i aconseguim que els serveis que es presten als esportistes en general i als usuaris d’una barriada com el Grau en particular, siguen els millors possibles i compten amb un control de qualitat i prestació del servei, el que repercutisca directament en la ciutadania que utilitza les instal·lacions” va destacar Prieto.

 

Et Pot Interessar