Una aplicació ajuda a millorar les condicions dels habitatges destinats a lloguer de vacances

L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant acompanyada de Rafael Briet, director General d’Habitatge de la Generalitat Valenciana; Raquel Huete, directora General de Turisme; i la directora de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), Begoña Serrano, ha presentat la nova APP Turística (www.milloraelteuhabitatgeturistic.com) en l’Urbalab de Gandia. Una aplicació online destinada a professionals i particulars que pretenguen millorar les condicions dels habitatges de lloguer vacacional que orienta als propietaris sobre com realitzar millores en diferents àmbits com el confort tèrmic, el confort acústic, protecció del Medi ambient, qualitat en els Espais o Disseny Inclusiu.

L’eina és fruit del treball que s’ha realitzat conjuntament des de les institucions implicades i professionals del sector dins del marc del projecte europeu Alter Eco. Una iniciativa que persegueix el desenvolupament local sostenible en el turisme promovent la identitat mediterrània amb la implementació d’estratègies turístiques alternatives en sis projectes pilot entre els quals es troba Gandia.

Rafael Briet ha indicat que des de la direcció general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, s’està treballant en una nova línia de recerca en el camp de la regeneració urbana a través de la millora del confort, l’accessibilitat i la sostenibilitat en els apartaments turístics de la Comunitat Valenciana. «Les directives europees quant a eficiència energètica posen l’accent a reduir l’impacte que l’edificació suposa per al medi ambient i per als mateixos habitants. Aquests aspectes suposen un factor diferenciador pel que fa a la competència i són pels quals l’Ajuntament de Gandia està apostant. Per açò va ser seleccionat com a ciutat pilot per a engegar la iniciativa al costat dels agents del sector«.

La directora General de Turisme, Raquel Huete, afirma que «l’habitatge turístic és un dels principals punts clau per al futur del desenvolupament del model turístic a la Comunitat Valenciana i a Gandia. Un assumpte que es pot veure com un problema o com una oportunitat, i Gandia ho ha vist com una oportunitat per a millorar i incorporar les noves tecnologies per a fer les coses bé. L’oferta d’apartaments turístics a Gandia és molt gran i aquest projecte suposa una oportunitat per a posar al municipi al capdavant de la qualitat amb la finalitat d’aconseguir la desestacionalització. L’habitatge turístic pot conviure perfectament amb els hotels a l’hora de servir d’allotjament per a congressos i grans esdeveniments«.

Begoña Serrano ha explicat el funcionament de l’App i va destacar que es tracta d’una eina totalment anònima que permetrà als propietaris complementar una sèrie de formularis amb qüestions bàsiques que permetran conéixer mitjançant informes, les possibles millores que es puguen realitzar per a augmentar la qualitat de l’habitatge en els àmbits del confort tèrmic, el confort acústic, protecció del Medi ambient, qualitat en els Espais o Disseny Inclusiu. «Hem treballat de la mà d’altres institucions i del sector per a engegar l’App i no podíem presentar-la en un altre lloc que no fóra Gandia perquè s’han implicat molt en el projecte demostrant una inquietud molt gran per aconseguir millorar com a destinació turística» va afirmar Serrano qui afegia que «la innovació no solament és cosa dels tècnics sinó que també serveix per a millorar la qualitat de vida de les persones«.

Finalment, Diana Morant ha agraït als representants de les institucions que «hagen pensat en nosaltres. Som una destinació turística inquieta que ambiciona sempre millorar i per tant, sempre rebrem bé aquest tipus de projectes que ens ajuden a millorar». «Portem més d’un any treballant en aquesta iniciativa que busca dotar als propietaris d’una eina perquè pien com millorar substancialment el seu habitatge».

«Hem de reflexionar sobre el model que volem i treballar sobre la base del coneixement per a dirigir els esforços cap a obtenir una major rendibilitat en la destinació turística i l’eina fonamental ha de ser la qualitat. L’administració blica i l’empresa privada treballem de la mà per a aconseguir aquests objectius que ens posicionaran com una destinació diferenciada, de qualitat i desestacionalitzat«.

Et Pot Interessar