Un voluntari gandià dissenyarà rutes turístiques a un municipi de l’Equador

L’historiador i poeta gandià Carles Miret aprofitarà la seua experiència en turisme per a dissenyar senderes i rutes turístiques de muntanya en Pedernales (Equador). És un dels vint-i-un un participants en la setena edició d’ «Especialista Municipal Voluntari» del Fons Valencià per la Solidaritat, el programa d’assistència tècnica que involucra el personal dels ajuntaments en l’àmbit de la cooperació tècnica al desenvolupament per a aprofitar l¡immens potencial que ofereix l’intercanvi de coneixements i experiències entre el personal municipal de Nord i del Sud.
Miret, que partirà cap a l’Equador el 7 d’agost, desenvoluparà la seua assistència tècnica conjuntament amb el Govern Municipal Descentralitzat (GAD) de Pedernales amb la col·laboració amb l’Associació de Municipalitats Equatorianes (AME). Entre les tasques que desenvoluparà fins al 21 de setembre figuren el diagnòstic de la zona per al disseny de les senderes, un inventari d’atractius, la capacitació en senyalització adequada i mobiliari sostenible, l’estimació del cost de la inversió, així com la capacitació del personal municipal sobre eines de gestió de senderes i el màrqueting de promoció.
La seua participació en el terreny funciona com un micro-projecte que respon a necessitats concretes dirigides a enfortir les capacitats de les contraparts locals gràcies a l’engegada de plans tècnics i capacitacions per al personal municipal local. Es persegueix la creació de sinergies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i col·laboratius entre el Fons i les seus contraparts sobre el terreny.
El programa Especialista Municipal Voluntari compta amb la subvenció de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat. Els i les participants havien de disposar de la titulació acadèmica adequada a la plaça convocada i comptar amb una experiència mínima d’un any de treball. Tindran cobert el desplaçament i l’assegurança, a més d’una borsa de viatge. La contrapart local, per la seua banda, proporciona l’allotjament, l’alimentació i altres despeses relacionades amb l’activitat.

Et Pot Interessar