TAVERNES RECOMANA REVISAR LES DOMICILIACIONS DE REBUTS A CAUSA DE LA REORDENACIÓ BANCÀRIA

Seguidament, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’IBI rústica (dels terrenys i camps agraris), s’abonarà des del dia 16 de setembre fins al 17 de novembre per als rebuts no domiciliats. La data establerta per als rebuts domiciliats dels dos impostos és el 14 d’octubre.
Per al pagament de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI urbana), els ciutadans que tinguen els rebuts domiciliats podran realitzar-lo en tres terminis. La primera fracció de l’IBI s’efectuarà el 15 d’abril, la segona fracció el 27 de juny, i la tercera fracció el 2 de setembre. En canvi, per als rebuts no domiciliats, el cobrament de l’IBI es realitzarà des del 29 de juny fins al 5 de setembre.
El regidor d’Hisenda, Perfecto Benavent, indica que “a causa de la reordenació bancària, de les absorcions i els canvis que els bancs han experimentat els últims anys, moltes persones pensen que tenen totes les dades bancàries correctes, però després el banc torna el rebut perquè resulta que el número de l’IBAN ha canviat”. D’esta manera, el regidor recomana als veïns que s’asseguren de tenir totes les dades actualitzades; en qualsevol cas, els ciutadans poden passar a informar-se per les dependències de recaptació de l’Ajuntament.

Et Pot Interessar