20.5 C
Gandia
Dilluns, 27 maig, 2024

TAVERNES PUJA L’IBI UN 8% PER GARANTIR EL NIVELL D’INGRESSOS DE 2015

El ple ha aprovat una pujada del tipus de gravamen municipal del 0’45 al 0’53 per tal de tornar a la recaptació de l’any 2015, minvada en part perquè els terrenys declarats urbanitzables que han estat exclosos de futures actuacions urbanístiques han deixat de tributar. La pujada a la resta de propietaris compensa la contingència.
El padró municipal per l’IBI de l’any 2015 va ser de 6’9 milions d’euros. La previsió per a 2016 era també de 6’9 milions d’euros. Tanmateix, després de la reducció dels valors cadastrals dels terrenys situats en sectors urbanitzables segons el PGOU, els ingressos per IBI l’any 2016 s’han reduït finalment a 6’4 milions d’euros. Tenint en compte que l’any 2017 els valors cadastrals es reduiran un 8%, la previsió d’ingressos en concepte d’IBI per a l’any vinent, mantenint el tipus al 0’45, seria de 5’9 milions d’euros, “una quantitat insuficient per a garantir els serveis públics municipals i unes inversions mínimes, mantenir un termini adequat de pagament als proveïdors i continuar concedint ajudes socials a les classes més vulnerables”, apunten fonts del govern.
La pujada aprovada pel ple del tipus impositiu al 0’53 permetrà equilibrar els ingressos per l’IBI de 2017 a 6’9 milions, és a dir, als ingressos que l’Ajuntament va tenir l’any 2015, i així, no serà necessari fer retallades en despeses bàsiques de manteniment de les vies públiques, en ajudes socials o en els convenis que el consistori manté amb entitats esportives i culturals.
La pujada del rebut de l’IBI serà del 8%. Segons els càlculs efectuats pels departaments de Cadastre i de Gestió Tributària de l’Ajuntament, l’augment mitjà en una vivenda d’un valor cadastral mitjà al nostre municipi serà de 25 euros anuals. Tenint en compte que els valors cadastrals han abaixat una mitjana del 30% des del 2014 fins a l’actualitat, esta pujada d’IBI es veurà compensada per les abaixades d’altres impostos com són les plusvàlues, la compravenda d’immobles, la declaració de la renda i patrimoni, i l’impost de successions i donacions, i també es trobaran en una millor disposició per a poder accedir al sistema de beques.
Cal recordar que les mesures aprovades l’any 2010 pel govern anterior varen predir unes pujades d’IBI que arribaven a 9 milions d’euros per a l’any 2017, xifra que també preveia el Pla d’Ajust de l’Ajuntament. Gràcies a les mesures preses pel govern actual, com han sigut revisions cadastrals a la baixa de 2014, 2016 i 2017, els ingressos per l’IBI per a l’any 2017 seran inferiors als 7 milions d’euros, quantitat que queda molt lluny dels 9 milions d’euros previstos.
El govern local manté que les revisions cadastrals de 2014, 2016 i 2017 han sigut “una aposta voluntària” del govern municipal actual. Estes baixades voluntàries dels valors cadastrals han permés aconseguir una política fiscal més justa, tant en l’evolució del rebut de l’IBI com en l’impacte dels valors cadastrals en altres tributs municipals, autonòmics i estatals.

Articles relacionats