TAVERNES ES PLANTEJA ENTRAR A L’EURAM

L’Euram consisteix a treballar conjuntament sobre el corredor mediterrani, el finançament i els sectors econòmics on es pot trobar la col·laboració en el marc d’esta euroregió. La principal reivindicació de l’IIVEE és la infraestructura del corredor, concentrant-se en la innovació i la cooperació i, a més, unificar criteris.

Durant la reunió, Pau Caparrós va entregar a Josep Llàcer la memòria d’activitats del 2015, i també li va proposar l’adhesió de Tavernes a este projecte com a entitat col·laboradora. No obstant això, el regidor explica que es tracta d’una proposta que s’ha de valorar.

Per altra banda, l’IIVEE proposa una segona acció que consisteix a celebrar una jornada internacional pel finançament territorial i les infraestructures. En la conferència, que tindrà lloc al desembre de 2016, es presentaran les conclusions dels grups de treball, així com un manifest a favor d’un finançament i infraestructures justs per als territoris de l’euroregió.

L’Ajuntament de Gandia incrementa la seua plantilla en 80 joves gràcies a una subvenció del Servef