15 C
Gandia
Dimecres, 30 novembre, 2022

Tavernes elabora un protocol de prevenció contra la COVID-19 per a les activitats esportives

• La Regidoria d’Esports adopta mesures concretes per a usar les instal·lacions i per als clubs esportius, consensuades amb la Regidoria de Sanitat.

• L’inici dels entrenaments s’ha escalonat amb diferents grups i torns, i cada club disposarà d’un coordinador contra la COVID-19 per a assegurar el compliment de les normes d’ús de les instal·lacions.

L’Ajuntament de Tavernes, a través de la Regidoria d’Esports, ha treballat durant els últims mesos per a enllestir l’inici de les distintes activitats esportives en les instal·lacions municipals. D’aquesta forma, s’ha elaborat un protocol de prevenció contra la COVID-19 per a garantir la màxima seguretat possible dels usuaris de les instal·lacions esportives durant els entrenaments col·lectius i individuals, competicions i activitats esportives que tenen lloc diàriament a Tavernes.

Les mesures adoptades s’han consensuat en una reunió en què han participat l’alcalde de Tavernes, Sergi González, la regidora d’Esports, Lara Romero, i la regidora de Sanitat, Mònica Palomares, juntament amb professionals del departament d’infermeria del centre de salut valler i el tècnic d’esports.

Sergi González ha destacat que “l’Ajuntament continuarà treballant per a donar resposta a totes les qüestions relatives a l’evolució de la situació sanitària actual i per a garantir la màxima seguretat als veïns de Tavernes en cada una de les activitats”.

Per altra part, Lara Romero ha remarcat “el gran treball realitzat per la Regidoria d’Esports davant aquestes circumstàncies tan difícils i complicades per a la pràctica de l’esport. Però no podem frenar la vida en sec i hem de treballar per a garantir una vida saludable, especialment per als més menuts. Per a això, s’han multiplicat els esforços adreçats a dissenyar un protocol que concrete les normes d’ús de les instal·lacions esportives i el funcionament dels clubs vallers seguint escrupolosament la normativa de les respectives federacions esportives”.

Són diverses les mesures de prevenció que s’han coordinat amb els clubs del municipi per a minimitzar el risc de transmissió de la COVID-19. Així, l’inici dels entrenaments es fa de manera escalonada per a garantir la seguretat i el bon funcionament de les activitats, organitzant-los en diferents grups i torns en les instal·lacions municipals, que es desinfecten després de l’ús.

Cal destacar també entre les mesures especificades en el protocol, en què cada club disposarà d’un coordinador contra la COVID-19, que serà responsable de fer complir les normatives municipals i de la Generalitat Valenciana en matèria d’esports. La creació d’aquesta figura permetrà que els protocols s’apliquen millor i més ràpidament.

D’altra banda, s’ha posat especial atenció a complir les normes d’ús de les instal·lacions referides a la puntualitat, el registre d’entrada, el document de responsabilitat individual, el control de temperatura abans dels entrenaments, l’ús regulat dels vestidors i la desinfecció del material esportiu de cada club, etc. Com altres anys, l’Escola de Jocs, dirigida als més menuts de Tavernes, es posarà en marxa a partir d’octubre si la situació sanitària ho permet.

Articles relacionats