10.3 C
Gandia
Dimecres, 8 febrer, 2023

Sanitat recomana que l’acompanyament en centres sanitaris a embarassades o pacients el facen persones amb la vacunació completa

– La persona amb símptomes o identificada com a contacte estret en els últims 10 dies no podrà assumir el rol d’acompanyant

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha actualitzat els protocols d’acompanyament a les dones embarassades i a les persones ingressades als hospitals de la Comunitat Valenciana per a adequar-la a l’actual situació epidemiològica, garantir l’atenció sanitària i optimitzar la seguretat i protecció de la salut tant de ciutadania com de professionals. També s’han adequat els protocols que regulen la visita mèdica i el voluntariat en centres sanitaris.

Així, la dona embarassada podrà estar en tot moment acompanyada per una persona de la seua elecció i confiança, sempre que puguen garantir-se les condicions de seguretat, però no podrà realitzar aquesta funció ningú que presente símptomes compatibles amb COVID-19, estiga en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o haja sigut identificada com a contacte estret d’alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. A més, s’aconsella que la persona acompanyant estiga vacunada amb pauta completa.

D’altra banda, encara que la recomanació general és potenciar l’activitat telemàtica, es permeten les activitats grupals respectant sempre les mesures de seguretat generals i l’aforament, però no podran participar en elles les dones (vacunades o no) identificades com a contacte estret en els últims 10 dies.

Persones hospitalitzades sense coronavirus

L’acompanyament de pacients no COVID que estiguen en planta podran fer-ho dues persones de manera alterna i s’aconsella que estiguen vacunades amb la pauta completa.

Si la persona no COVID està en l’UCI, l’acompanyament es limitarà a una única persona i a un temps màxim de 30 minuts per torn de matí i vesprada, i també es recomana que tinga la pauta òptima d’immunització.

No podrà accedir al centre sanitari com a acompanyant qualsevol persona que presente símptomes compatibles amb COVID-19, estiga en aïllament domiciliari, o haja sigut identificat com a contacte estret en els últims 10 dies d’alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Persones hospitalitzades amb coronavirus

La persona hospitalitzada amb COVID podrà tindre un únic acompanyant, haurà de ser sempre el mateix, preferiblement amb el procés de vacunació complet i proveït del material de protecció adequat. Si la persona acompanyant no té la pauta òptima d’immunització, es quedarà a l’habitació fins a l’alta.

En el cas de persones hospitalitzades amb COVID en situació terminal, l’acompanyament es realitzarà per una única persona, preferiblement amb vacunació completa.

Es permetrà la presència excepcional de fins a tres persones alhora quan formen part de la mateixa unitat de convivència del pacient, tinguen la pauta de vacunació completa i es dispose del material de protecció adequat, podent romandre a l’habitació una sola persona acompanyant durant la nit.

Personal delegat de laboratoris

L’adequació a l’actual situació epidemiològica del protocol de visita mèdica a centres sanitaris contempla que aquesta activitat es realitzarà preferentment a través de plataformes informàtiques i, si ha de dur-se a terme de manera presencial, serà recomanable que l’assumisca un/a delegat/a correctament vacunat/a. A més, es respectarà una distància social de més de dos metres i la limitació de l’aforament de l’estada, garantint el compliment de protocols de seguretat.

Voluntariat en els centres sanitaris

L’activitat de voluntariat serà realitzada per persones correctament vacunades i haurà de ser formalment autoritzada per la Gerència i per la Prefectura de Servei que vaja a rebre l’acció de voluntariat.

En qualsevol cas, no podrà accedir a l’hospital cap persona que presente simptomatologia respiratòria aguda susceptible de COVID o haja sigut identificada com a contacte estret en els últims 10 dies (vacunada o no).

Articles relacionats