10.8 C
Gandia
Dissabte, 26 novembre, 2022

Sanitat prolongarà temporalment la vigència dels tractaments crònics planificats de pacients

– Afecta tractaments crònics planificats per a períodes de 180 o més dies la finalització dels quals vaja a esdevindre abans del 31 de març de 2021

– Es preveu que més de 550.000 pacients crònics requerisquen renovar els seus tractaments

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través d’una resolució, prolongarà temporalment (per dos mesos) la vigència dels tractaments crònics planificats pròxims a la seua finalització dels i les pacients en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

En concret, aquesta mesura afectarà els tractaments crònics planificats per a períodes iguals o superiors a 180 dies que finalitzen abans del 31 de març de 2021 i serà aplicable per a pacients amb tractaments crònics vigents prescrits en recepta mèdica o en ordres de dispensació en el sistema d’informació corporatiu GAIA.

Amb això, a més d’afavorir la continuïtat dels tractaments crònics establits, evitant que la salut de les persones es veja compromesa per la finalització de les receptes de medicaments ja instaurats, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pretén facilitar la labor de revisió dels metges i les metgesses, anticipant els tràmits administratius, sense menyscapte del necessari control i responsabilitat del personal facultatiu per a iniciar, continuar o suspendre tractaments farmacològics i generar les seues respectives receptes.

La prolongació de la vigència no serà aplicable als tractaments temporals o limitats de duració inferior a 180 dies ni a tractaments aguts, fórmules magistrals, medicaments estupefaents o tractaments d’administració única trimestral o semestral. Tampoc afecta tractaments que requereixen visat d’inspecció per a la seua dispensació finançada, ni a aquells medicaments la duració màxima permesa dels quals estiga establida en la seua fitxa tècnica.

Planificació temporal de la recepta electrònica

Aquesta mesura respon a l’actual context sanitari (mesures necessàries establides de distanciament social, modificació de visites presencials i telemàtiques i major càrrega i responsabilitat assistencial de l’Atenció Primària en la gestió de la pandèmia) que, ocasionalment, poden generar dificultats per a realitzar les activitats sanitàries habituals de control i seguiment dels i les pacients.

Entre aquestes activitats es troba la renovació dels tractaments farmacològics en el context de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, de tal forma que no disposar dels tractaments crònics per part dels i les pacients pot comportar un mal control clínic i un perjudici per a la seua salut.

El sistema de recepta electrònica permet la prescripció de tractaments crònics mitjançant una planificació temporal, el termini màxim de la qual és de 365 dies. Quan se supera la data final, la planificació ha de ser novament activada per a generar noves receptes o ordres de dispensació, així com les seues corresponents dispensacions.

La citada resolució tindrà efectes des del dia de la seua publicació i mantindrà l’eficàcia durant un període de tres mesos.

Es preveu que més de 550.000 pacients crònics requerisquen renovar els seus tractaments

Durant el mes de febrer de 2021, d’acord amb el sistema d’informació que gestiona la prestació farmacèutica en la Comunitat valenciana (GAIA?), es preveu que 241.671 pacients diferents requerisquen la renovació d’algun dels seus tractaments. Al març, afectarà 309.169 persones diferents.

A aquest efecte, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, des de setembre de 2020, facilita mensualment als departaments de salut el llistat de pacients que requeriran la renovació dels seus tractaments crònics, de manera que es puga anticipar la necessitat d’aquestes persones i prioritzar les actuacions mèdiques, entre les quals s’inclou la prescripció, manteniment o suspensió de medicaments.

Quasi un milió de persones amb tractaments prolongats durant l’estat d’alarma

A més d’afavorir la continuïtat dels tractaments crònics establits, l’augment de la seua vigència també redueix molts contactes mensuals en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana, alliberant d’aquesta manera recursos per a afavorir totes les funcions i activitats que la medicina familiar i comunitària té assignades.

Durant l’estat d’alarma, en el qual es requeria el confinament de la població i es van limitar al màxim els contactes presencials de la ciutadania amb els centres sanitaris, es van habilitar procediments de teleassistència i es van executar dues prolongacions de la vigència dels tractaments per a afavorir els objectius sanitaris i epidemiològics del confinament social. Aquestes actuacions van comptar amb l’acceptació tant de professionals com de la societat en general i van beneficiar a 987.192 persones.

Posteriorment, l’octubre de 2020, es va efectuar una tercera prolongació automàtica de tractaments crònics que va permetre reduir més de 660.000 contactes de pacients en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana entre octubre i desembre de 2020.

Articles relacionats