27.3 C
Gandia
Divendres, 24 març, 2023

Sanitat crea la Comissió per a l’avaluació de la Llei d’Eutanàsia amb 15 professionals titulars i 15 suplents

– La integren, entre altres, personal mèdic, d’infermeria, juristes i treballadors i treballadores socials

– Mariam García: “Aquesta llei pretén donar resposta al que es considera una demanda sostinguda de la societat actual”

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica hui el decret pel qual es crea la Comissió de Garantia i Avaluació prevista en la Llei d’Eutanàsia, que entra en vigor aquest divendres 25 de juny. Es tracta d’un òrgan de caràcter multidisciplinari format per 15 professionals titulars i altres punts suplents (professionals de la medicina, infermeres, juristes, treballadors i treballadores socials, professionals de psicologia, entre altres).

El nomenament de les persones que ocuparan els càrrecs, en la seua majoria a proposta dels col·legis professionals, s’escometrà en les pròximes hores, segons ha explicat en roda de premsa aquest dimecres la directora general d’Assistència Sanitària, Mariam García Layunta.

Per a ella, la llei que regula la prestació d’ajuda per a morir “pretén donar resposta al que es considera una demanda sostinguda de la societat actual i justifica la legalització i regulació de l’eutanàsia, d’un costat, sobre els drets fonamentals a la vida i a la integritat física i moral, i d’un altre, sobre béns constitucionalment protegits, com la dignitat, la llibertat o l’autonomia de la voluntat“.

Per part seua, la cap de Servei de Planificació de Programes i Serveis Sanitaris, Teresa De Rojas, ha explicat que els i les professionals de la branca sanitària tenen experiència en l’àmbit assistencial en cures pal·liatives, bioètica, hospitalització a domicili, vigilància intensiva, hospitalització en plantes d’interna, atenció primària o atenció en hospitals de llarga estada. Per part seua, el personal procedent d’altres camps, continuava De Rojas, té amplis coneixements en testament vital, dret sanitari, dret penal, dret civil, dret de família o bioètica. A més, hi ha personal amb bagatge professional en l’àmbit social de la discapacitat i la dependència.

S’encarregaran, entre altres funcions, de resoldre les reclamacions que formulen les persones als qui el metge o la metgessa responsable haja denegat la prestació d’ajuda per a morir. També dirimiran sobre possibles conflictes d’interessos.

Requisits per a exercir el dret a prestació d’ajuda per a morir

La llei estableix els requisits que ha de complir la persona sol·licitant de la prestació d’ajuda a morir. Ha de ser una persona major d’edat i capaç, estar a Espanya i residir al país almenys un any i veure’s afligit o afligida per un sofriment intolerable a causa d’una malaltia en fase terminal o per una patologia irreversible que provoque greus limitacions a la seua autonomia física.

En cas que la persona no tinga capacitat per a iniciar el procediment d’aplicació de la Llei d’Eutanàsia i haja realitzat instruccions prèvies o voluntats anticipades, la sol·licitud la pot presentar la persona representant designada acreditant aquesta designació i instruccions prèvies de manera inequívoca.

La petició d’ajuda per a morir es pot formular en centres sanitaris públics, privats, residències o en el domicili de la persona interessada. A més, pot revocar-se en qualsevol moment per l’o la pacient, i ha de realitzar-se dues vegades en un termini no inferior a 15 dies entre elles i després de mantindre un procés deliberatiu amb el metge o la metgessa, on se l’informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i capacitat del procediment.

Les sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan minuciosament detallats en la Llei. “Aquests tràmits són necessaris per a garantir que la decisió de sol·licitar la prestació d’ajuda a morir es produeix amb absoluta llibertat, autonomia i coneixement”, apuntava Teresa de Rojas.

Si la situació s’ajusta als supòsits i requisits previstos per la llei, el metge o la metgessa responsable emetrà un informe favorable que serà remés a la Comissió de Garantia i Avaluació per a la seua conformitat.

Registre d’objecció de consciència

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha previst, tal com estableix la llei, la creació d’un registre confidencial i un procediment específic perquè els i les professionals directament implicats i implicades en la prestació d’ajuda mèdica per a morir puguen exercir el seu dret a l’objecció de consciència, que s’ha de manifestar per escrit.

Desplegament informatiu per a ciutadania i professionals

La pàgina web de Sanitat compta amb un apartat específic amb contingut informatiu sobre la Llei d’Eutanàsia. En aquest espai, la ciutadania pot informar-se sobre el nou dret i el personal professional també disposa en la web  informació sobre la llei, sobre la Comissió de Garantia i Avaluació i de fluxogrames que detallen el procediment per a exercir el nou dret.

Articles relacionats