15.2 C
Gandia
Divendres, 19 abril, 2024

Ròtova ja té el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

– El Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Ròtova ha sigut aprovat

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va publicar la resolució de 20 de setembre de 2020, per la qual s’aprova el Pla local reduït de prevenció d’incendis forestals del terme municipal de Ròtova.

Amb caràcter general el pla té una vigència de quinze anys. En finalitzar el període de vigència estipulat, es realitzarà una revisió total del pla local reduït de prevenció.

El pla s’estructura en: memòria, cartografia i annexos, i compleix amb els requisits mínims establits en l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF).

Articles relacionats