16.7 C
Gandia
Dijous, 23 maig, 2024

Ròtova impulsa el catàleg de proteccions com el primer pas per la conservació del patrimoni cultural

 

– L’Ajuntament de Ròtova inicia l’elaboració del catàleg de proteccions del municipi

Ròtova inicia el procés d’elaboració del catàleg de proteccions del municipi, concretament de la secció patrimoni cultural, ateses les determinacions de la normativa urbanística i patrimonial valenciana. El catàleg contindrà tots els elements territorials existents en el municipi sobre els quals recaiga algun tipus de protecció derivada de la legislació del patrimoni cultural.

També hi quedaran inclosos altres elements que, tot i no gaudint de la protecció específica definida per la legislació vigent, s’estime, després de l’anàlisi i estudi que realitzarà l’equip redactor del catàleg, que han de considerar-se junt amb els anteriors, pel seu interés local o per la seua incidència territorial i urbanística. Per abordar aquesta tasca l’Ajuntament compta amb un equip tècnic pluridisciplinari amb àmplia experiència en l’elaboració d’aquest tipus de documents, integrat per especialistes en arquitectura, urbanisme, arqueologia, etnologia, història de l’art, paisatge i participació pública.

El municipi de Ròtova alberga un vast patrimoni cultural que, si bé roman en la memòria dels seus habitants, resulta poc conegut per la resta de la ciutadania valenciana. El seu nucli històric, tot i que no ha sigut alié al desenvolupisme de les passades dècades, conserva importants mostres de l’arquitectura tradicional de la zona i de la trama urbana del nucli original.

Aquests elements de l’estructura urbana, juntament amb altres existents, conformen en gran mesura el paisatge característic del poble, sobre el qual destaquen edificacions singulars com ara el Palau dels Comtes de Ròtova, declarat Bé d’Interés Cultural, o l’església de Sant Bartomeu, declarada Bé de Rellevància Local. Fora dels límits del nucli urbà perviuen elements singulars com ara el castell de Borró (també declarat Bé d’Interés Cultural) coronant una de les llomes pròximes al poble; així com tot un ampli conjunt d’elements relacionats amb l’arquitectura de l’aigua que naix del mateix riu Vernissa o de les diverses fonts que esguiten el municipi i flueix per una xarxa de séquies, basses i aqüeductes irrigant les cotes baixes del municipi.

D’altra banda, cal fer especial menció a l’apartat arqueològic del patrimoni cultural de Ròtova, on destaquen tota una sèrie d’abrics i coves, algun d’ells declarat Bé d’Interés Cultural, com ara la Cova de les Rates Penades o la Penya Roja, amb importants troballes d’època prehistòrica; o el jaciment de la Sort, associat a una vil·la romana amb especial rellevància històrica i arqueològica.

Durant el procés de redacció del catàleg s’accedirà a la valuosa memòria oral dels veïns i veïnes mitjançant la realització de tallers i entrevistes, i es consultarà la seua valoració sobre el patrimoni i el paisatge del municipi. L’elaboració del catàleg de proteccions és el primer pas vers la conservació del patrimoni cultural de Ròtova, la seua protecció, revaloració i el seu llegat a les generacions futures, i el reforç dels elements que sostenen el caràcter i la personalitat del poble i la seua gent, perquè la riquesa cultural i paisatgística siga un pilar sobre el qual construir el futur d’un lloc ple d’història.

Articles relacionats