RICARDO SIXTO (EUPV) ALERTA DEL PERILL DE PRIVATITZACIÓ DE LA NOVA RTVV

Per a Esquerra Unida és important que reobrir RTVV siga en unes mínimes condicions “amb mitjans suficients i una gestió austera per fer sostenible la prestació del servei públic, però per això abans s’ha de negociar amb els sindicats i el comitè d’empresa les mesures per a la readmissió i redimensionament de la plantilla d’acord amb les necessitats del servei públic, amb ple respecte als drets laborals”.
A més a més, cal assegurar mecanismes que permeten una televisió plural, feta en valencià, no governamental on puguen accedir en igualtat de condicions totes les organitzacions socials i polítiques amb presència al País Valencià. També des d’Esquerra Unida apostem per la producció pròpia com eina que puguen permetre uns continguts acordes amb el servei públic i que siga el suport necessari per a la indústria de l’audiovisual valencià.
“Volem, com sempre hem afirmat, una RTVV plural, pública i en valencià. I, per això, sempre estarem al costat dels ciutadans i ciutadanes i donant suport als treballadors i treballadores”, conclou Sixto.

Et Pot Interessar