15.2 C
Gandia
Divendres, 19 abril, 2024

Respostes buides del Govern de l’Estat per a solucionar la problemàtica dels citricultors

– Mulet indignat davant les respostes de Planas respecte al cotonet “ni fa, ni deixa fer i es nota no el preocupa gens ni miqueta”

– El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va representar una bateria de preguntes escrites al Govern sobre el cotonet de Sud-àfrica que està assolant a la citricultura valenciana

Mulet ha sigut especialment crític amb el Ministre i el seu partit, el PSOE “gràcies a aquests acords letals amb tercers països, com per exemple amb Sud-àfrica, es van obrir les portes a l’arribada de noves plagues al nostre territori, i enfront d’això veiem a un Govern paralitzat, que no actua, que obstrueix les accions del mateix govern valencià amb autoritzacions per a la lluita biològica, que no atén les peticions o es fa el despistat. Planas és en data d’avui la principal plaga que afecta el camp valencià, i el seu partit el responsable per aquesta mena d’acords que signen i ratifiquen sense immutar-se. Ahir mateix negaven l’evidència al Senat amb una defensa a ultrança dels acords amb Mercosur.

El senador ha recordat que el PSOE actua amb una frivolitat exasperant en aquesta mena de matèries “ahir mateix el PSOE va presentar al Senat una moció de defensa a ultrança i acrítica de l’acord amb Mercosur, frivolitzant que les reserves al mateix són les mateixes que tenien els euroescèptics respecte a la UE. Això, els mateixos que van ratificar sense reservar a l’acord són Sud-àfrica i que ara es neguen a prendre mesures contra aquest després dels efectes devastadors sobre el camp valencià”

Aquestes han sigut les preguntes i les respostes:

PREGUNTA:  Pensa el Govern autoritzar de manera experimental i amb caràcter d’urgència el seguiment i experimentació  de nous productes fitosanitaris contra el cotonet de Sud-àfrica, siguen complements nutricionals barrejats amb alguna mena de piretrina o un altre tipus de productes, perquè les Comunitats Autònomes realitzen el seguiment en camp de l’eficàcia d’aquests productes i si tenen repercussions negatives en la fauna auxiliar i el medi ambient. Si es demostrara la seua eficàcia, autoritzar urgentment i cautelarment la comercialització  d’aquests productes combinats o sense combinar. Instar, igualment, que al costat de l’experimentació  d’aquests nous productes, es realitze un seguiment de si els mateixos poden generar efectes secundaris provocant la desaparició d’insectes depredadors, que són indispensables per a contindre l’avanç i propagació  d’altres plagues?

RESPOSTA El Govern d’Espanya no té cap sol·licitud en el sentit referit per Sa senyoria.

VALORACIÓ: Mulet ha demanat una relació de les sol·licituds formulades en aquest sentit per a veure si el Ministeri torna a faltar a la veritat perquè diversos agricultors de la Plana havien informat en sentit contrari. A més, s’ha lamentat que no s’haja adquirit el més mínim compromís a estudiar-ho i acceptar-ho en cas de presentar-se aquesta sol·licitud.

PREGUNTA:

Pensa el Govern sol·licitar l’aplicació de la clàusula de salvaguarda davant acords de la UE amb Sud-àfrica, i qualsevol altres acords o tractats comercials amb tercers països, que suposen un risc en la sanitat vegetal i per a les persones per la propagació  descontrolada de plagues i per la introducció de productes agrícoles tractats amb productes fitosanitaris prohibits a la UE.?

RESPOSTA: Les qüestions relatives a la sanitat vegetal o salut pública no són part dels acords comercials i es regeixen per la normativa Europea corresponent, que estableix les mesures a aplicar en els casos de detecció de riscos. En qualsevol cas en tractar-se de normativa Europea les decisions es prenen en aquest àmbit.

VALORACIÓ: Davant les evidències dels incompliments en tots els aspectes possibles per part de Sud-àfrica, el Govern de nou gira l’esquena i de nou es nega a demanar investigar si correspon o no iniciar els tràmits per a aplicar és clàusula, de nou es llava les mans i deriva tota responsabilitat a Europa

PREGUNTA: Pensa el Govern instar a les administracions públiques que deixen de denominar la plaga arribada des de Sud-àfrica del Delottococcus aberiae com ‘Cotonet de les Valls’, per la injusta mala imatge per a la citricultura d’aquesta zona productora concreta, ja que la seua presència no va ser per irresponsabilitat d’aquests productors, sinó pel poc control en els llocs fronterers dels ports espanyols i europeu?

RESPOSTA: el Govern d’Espanya no estableix els noms vulgars de les plagues i malalties, ja que la manera correcta des d’un punt de vista tècnic és utilitzar la nomenclatura científica.

PREGUNTA:  Pensa el Govern actuar i establir un pressupost per a ajudar als perjudicats per aquesta plaga:

– Per a mantindre i construir insectaris per a criar el parasitoide esmentat.
– Per a subvencionar la compra per al parany massiu amb feromones.
– Incrementar el pressupost actual per a reparar els danys de la citada plaga.

RESPOSTA: s’informa que es disposa d’un pressupost per a les línies de sanitat vegetal que cobreix les sol·licituds relatives a les plagues quarantejaries de manera prioritària. I s’atenen les sol·licituds relatives a plagues sobre les quals es disposa de legislació específica de control i erradicació. No es paguen, ni en sanitat animal ni en sanitat vegetal, les pèrdues econòmiques causades per la presència d’una malaltia, excepte en els casos de mesures d’erradicació (sacrifici o cort de cultius) obligatòries.

VALORACIÓ: nova resposta indignant, evitar qualsevol mena d’ajuda o col·laboració per a lluitar en els aspectes exposats.

PREGUNTA: Pensa el Govern adoptar alguna mesura per a impulsar la realització de controls exhaustius en els ports i aeroports, tant en els estatals com en els europeus a l’entrada de fruites i hortalisses fresques, flors i plantes i tota mena de material vegetal, per a impedir l’entrada de noves plagues i de productes amb residus de pesticides prohibits a la UE. Establir així mateix l’obligació, en les importacions d’aquests productes, del tractament de fred o cooltimer, per a poder entrar i comercialitzar aquests productes a la Unió Europea. Sabent que aquesta pressió s’ha de fer principalment en el port de Rotterdam, pel qual entren els majors volums de cítrics sud-africans al continent.?

RESPOSTA: Cal assenyalar, a més, que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, no pot entrar en acusacions que hi ha llocs on es fa malament, sense dades i, sobretot, evidències. També és destacable que la nova normativa Europea assegura una aplicació molt més homogènia

I, sobre el “cool treatment” s’indica que Espanya ho sol·licita sempre que hi ha oportunitat en el si de la Unió Europea.

VALORACIÓ: després de l’entrada de plagues que estan assolant el camp, de les detencions contínues d’enviaments amb pesticides i fitosanitaris no autoritzats a la UE, que el Ministeri ens conteste això, demostra que o desconeix la magnitud del que està passant (fet que és greu) o que li importa ben poc i opta per mentir en les respostes que ens dona (que és més serio encara)

PREGUNTA: Pensa autoritzar el Govern l’ús excepcional de metil clorpirifòs

RESPOSTA: el metil-clorpirifos és una substància amb un elevat potencial tòxic, raó per la qual va ser eliminada de la llista europea de substàncies autoritzades.

I, per a finalitzar, s’informa que el límit màxim de residus d’aquesta substància estan en 0 (nivell de detecció), per la qual cosa l’autorització de la substància faria il·legal la comercialització de qualssevol cítrics amb residus, la qual cosa posaria en greu risc el normal desenvolupament de les nostres vendes, tant interiors com exteriors.

VALORACIÓ: Aquesta resposta no sorprén, sabem dels efectes del metil, però per això demanem alternatives en els tractaments, per als quals el Govern tampoc té resposta ni interés a solucionar. Veient el drama del camp, i l’actitud del ministeri, la situació és dramàtica”

Articles relacionats