21.9 C
Gandia
Dilluns, 15 abril, 2024

Reivindicació de la figura de Coordinador de Medi Ambient en les obres

– Construir la Sostenibilitat va explicar al Campus de Gandia de la UPV la proposta que ha traslladat a Conselleria.

– La figura formaria part de la Direcció de les Obres, posaria fi a moltes irregularitats en residus d’obra i seria una eixida laboral als futurs ambientòlegs.

L’associació Construir la Sostenibilitat, dedicada a fomentar la valorització de RCD en la construcció va realitzar dimarts passat una xarrada al Campus de Gandia de la UPV organitzada pel departament d’Hidràulica i Medi Ambient i dirigida a l’alumnat del darrer curs del Grau de Ciències Ambientals.

Una introducció als conceptes d’economia circular en el context actual va donar pas a una exposició dels avanços en la valorització -un dels seus pilars- centrada en la construcció a les comarques valencianes.

L’entitat va aclarir a l’alumnat que els àrids reciclats no són un residu sinó un producte amb possible Certificat CE la producció del qual està regulada per fer-se en una planta industrial autoritzada o una planta mòbil adscrita a aquesta.

Tot seguit, es va exposar les raons d’una de les aportacions fetes per l’entitat al Decret de regulació dels RCD que està preparant la Generalitat Valenciana: implantar la figura del Coordinador de Medi Ambient dins de la Direcció Facultativa de les Obres de forma anàloga al Coordinador de Seguretat i Salut. Una eixida laboral per als futurs ambientòlegs presents.

Actualment amb els residus d’obres grans, per regla general, no s’està atenent el que la normativa indica. Si bé la separació en obra per a valoritzar el màxim hauria de ser la norma general, la realitat és absolutament diferent. Constructores que, tot i tindre pressupostada la valorització o l’eliminació i l’obligació de justificar-ho al promotor, acaben fent desaparéixer els enderrocs en altres espais; empreses amb autorització només per al transport de RCD que els acumulen per comercialitzar, fins i tot, en parcel·les rústiques o fent algun tractament sense autorització ni supervisió. Són pràctiques generalitzades en algunes comarques valencianes davant la permissivitat d’autoritats i la falta de control del transport dels RCD.

El Coordinador de Medi Ambient podria redactar l’actual Estudi de Gestió de Residus que forma part dels projectes i assumiria a responsabilitat legal de supervisar el seu compliment per part de la constructora, recollir-ne tota la documentació acreditativa i emetre un Informe Final de Gestió.

Per a Construir la Sostenibilitat davant els incompliments en matèria de gestió de RCD i les pràctiques actuals dels agents implicats la solució passa per la designació d’un tècnic responsable legal tal com es va fer en el seu dia amb la seguretat i salut. Una nova feina que perfectament podrien fer els Graduats en Ciències Ambientals.

Articles relacionats