23.4 C
Gandia
Dijous, 30 juny, 2022

Protocol per a les persones que vulguen deixar les residències de majors i diversitat funcional

– Es garanteix en tot cas la seguretat, la salut pública i la no vulneració de drets

– Per als centres amb casos de COVID-19 serà necessària l’autorització de l’autoritat sanitària

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha elaborat un protocol d’actuació que permet la baixa voluntària de persones majors en situació de dependència i persones amb diversitat funcional que desitgen deixar els centres residencials o habitatges tutelars, sempre que es garantisca el seu benestar.

L’objectiu d’aquesta iniciativa de la Conselleria d’Igualtat, consensuat amb la Conselleria de Sanitat, és facilitar el treball dels centres i donar tranquil·litat a les famílies, garantint en tot moment la seguretat, la salut pública, el benestar de la persona i la no vulneració de drets.

El protocol té en compte diverses situacions; que la sol·licitud afecte una persona amb plena capacitat d’obrar o que no, i que se sol·licite en un centre lliure de contagis de *coronavirus o que no.

D’aquesta manera, la sol·licitud de baixa la pot realitzar la persona resident si té plena capacitat d’obrar i suficient judici per a autodeterminar-se, familiars o tutors legals, i el trasllat podrà ser al mateix habitatge del resident, a la del familiar que el sol·licita o a la residència d’un altre membre de la família.

En tot cas, la persona de la família que vaja a ser la cuidadora haurà de comprometre’s de manera fefaent a cura de la persona major dependent o amb diversitat funcional i signar una declaració responsable sobre la idoneïtat de l’habitatge a la qual se li’n vaja a traslladar.

Així mateix, s’estableix que la direcció del centre proporcionarà a la persona resident elements de protecció per a la seua eixida del centre, assegurant-se que la persona familiar que haja signat el compromís de cures rep i es fa càrrec de la persona major dependent o amb diversitat funcional.

La direcció del centre s’encarregarà també de proporcionar un certificat perquè es puga justificar durant l’estat d’alarma el trasllat de la persona resident del centre al seu habitatge propi o habitatge de la persona familiar cuidadora.

Prestacions reconegudes

Respecte a les prestacions reconegudes, la persona resident que tinga un grau de dependència i/o dret a la prestació professional residencial podrà triar la suspensió temporal de la prestació del servei residencial, i en aquest cas mantindrà el dret a ocupar i retornar a aquesta mateixa plaça residencial una vegada finalitzat l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de COVID-19, havent de complir amb les obligacions administratives i d’abonament de taxes corresponents.

Si la persona té reconeguda una prestació vinculada al servei o una prestació vinculada al servei de garantia se li continuarà abonant sempre que satisfaça efectivament el pagament al centre.

Si, per contra, tria la baixa de la prestació del servei residencial s’entendrà que existeix una renúncia a la prestació determinada en el PIA o resolució reconeguda en el seu moment. En aquest cas i una vegada finalitzat l’estat d’alarma, podrà tornar a sol·licitar el recurs per a l’atenció a persones en situació de dependència que considere, sense que el grau de dependència reconegut prèviament es veja afectat per aquesta decisió.

Aquest protocol s’aplicarà en les residències o habitatges tutelats que no tinguen persones que han donat positiu en la prova de COVID-19 o tinguen símptomes compatibles amb el *coronavirus entre els seus residents o professionals. En el cas de centres que sí que tinguen persones contagiades o amb símptomes compatibles s’aplicarà el mateix protocol llevat que hauran de recaptar-se les autoritzacions establides per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Articles relacionats